de Week van Krijt: 02/05 – 06/05

de Week van Krijt 2022

Tijdens de Week van Krijt organiseren we maar liefst 27 boeiende online workshops, uitwisselingstafels en goede praktijken. Allemaal met een link naar kansrijk en betaalbaar onderwijs. Mis zeker onze keynote sprekers niet: Nele Buyl & Maria Hebbelinck van de Vierde Wereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst op maandag 2 mei om 09u30 en kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens op donderdag 5 mei om 14u30.

Wees er snel bij want sommige sessies zullen snel volzet zijn!
Al onze sessies worden dit jaar gratis aangeboden!

Weekprogramma:

Uitgebreide info over elke sessie vind je onderaan deze pagina terug. ↓ Scrol meteen naar beneden ↓.

Maandag 02/05

09u30 — 10u20 > Keynote (Keynote 1) : Hoe maken we samen het verschil? Door Nele Buyl & Maria Hebbelinck – onbeperkt deelnemers

10u30 — 12u00 > Workshop (Sessie 01) : Diversiteitsscreening Onderwijs (DISCO) – max. 25 deelnemers

10u30 — 11u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 02) : Kosten besparen met een zelfopgelegde maximumfactuur – max. 12 deelnemers

11u00 — 12u00 > Uitwisselingstafel (Sessie 03) : Solidariteitsfonds voor gevorderden – GEANNULEERD

13u30 – 15u00 > Workshop (Sessie 04) : Laagdrempelige schriftelijke communicatie – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

13u30 – 15u00 > Interactieve webinar (Sessie 05) : Verschillen omarmen – onbeperkt deelnemers

14u40 – 15u40 > Workshop (Sessie 06) : Bewust kostenbeleid in secundair onderwijs – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

19u30 — 21u00 > Workshop (Sessie 07) : Omgaan met schaarste – max. 12 deelnemers

Dinsdag 03/05

10u00 — 11u00 > Workshop (Sessie 08) : Hoe bevorderen wij gelijke kansen in het onderwijs? – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

10u30 – 12u00 > Workshop (Sessie 09) : Laagdrempelige schriftelijke communicatie – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

11u00 – 12u00 > Workshop (Sessie 10) : Solidariteitsfonds voor beginners – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

11u30 – 12u30 > Workshop (Sessie 11) : Werken met een zelfopgelegde maximumfactuur – max. 20 deelnemers

13u30 – 14u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 12) : Starten op 1 september met alle leermiddelen – max. 15 deelnemers

19u30 — 20u30 > Workshop (Sessie 13) : Procedure opvolging schoolfacturen – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Woensdag 04/05

10u00 — 11u30 > Workshop (Sessie 14) : De Slaagkansen van jongeren met een migratieachtergrond versterken – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

09u30 – 11u00 > Workshop (Sessie 15) : Kostenbewust in het basisonderwijs – max. 12 deelnemers

11u00 – 12u00 > Workshop (Sessie 16) : Samenwerking tussen lokaal bestuur en onderwijs – max. 30 deelnemers

19u30 – 20u30 > Workshop (Sessie 17) : Het inschrijvingsmoment – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Donderdag 05/05

10u30 — 11u30 > Workshop (Sessie 18) : Brede School: 1+1 = meer dan 2 Wat kan dit betekenen voor leerlingen in armoede? – max. 20 deelnemers

09u30 – 11u00 > Workshop (Sessie 19) : Hoe met ouders in gesprek gaan over schulden – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

10u00 – 11u00 > Workshop (Sessie 20) : De schoolfactuur: wat nu? – max. 12 deelnemers

13u00 – 14u00 > Workshop (Sessie 21) : Mediawijzer met Link in de Kabel – max. 20 deelnemers

13u00 — 14u00 > Workshop (Sessie 22) : Met laptops aan de slag en toch nog kostenbewust – max. 20 deelnemers

14u30 — 15u20 > Keynote (Keynote 2) : Inclusie in de klas en op school. Door Caroline Vrijens – onbeperkt deelnemers

19u30 — 21u00 > Workshop (Sessie 23) : Elke lege boekentas is er een te veel – GEANNULEERD

Vrijdag 06/05

10u00 — 11u30 > Workshop (Sessie 24) : Herkennen en detecteren van armoede – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Marktplaats

Op onze Marktplaats kan je kennis maken met verschillende organisaties die een school kan ondersteunen op hun weg naar een bewust armoede- en kostenbeleid. De organisaties stellen zich voor via korte filmpjes, webinars of podcasts. Klik hier om ze te ontdekken.

Praktisch

Wat?

Een uitwisselweek voor alle scholen die zich nu of in de toekomst willen engageren om een consistent armoede – en kostenbeleid op school uit te werken.

Voor wie?

We richten ons in de eerste plaats naar directies, GOK-coördinatoren, leerlingenbegeleiders, boekhouders, leerkrachten … uit het basis- en secundair onderwijs en hun partners uit het sociale werkveld.

Waar?

De online workshops zullen doorgaan op verschillende platforms: Zoom, Teams of het gebruikelijk platform van een spreker. In de week voor 2 mei krijgen deelnemers de link naar hun gekozen sessies per mail doorgestuurd.

Voorinschrijvingsperiode

Voor de scholen die in schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 een Krijt traject hebben gevolgd, loopt er een voorinschrijvingsperiode van 2 weken van 7 maart tot 22 maart.
Wees er snel bij! Vorig jaar waren veel sessies heel snel volzet.

Inschrijvingen

Er is een limiet van 2 deelnemers per school per sessie (buiten de keynote sprekers).
Indien je een sessie niet kan bijwonen, schrijf je zeker op tijd uit. Zo kunnen we je plaats aanbieden aan de volgende persoon op de wachtlijst.
Uitschrijven voor een sessie kan door naar je bevestigingsmail voor die sessie te gaan en te klikken op ‘Antwoord bewerken’.
Uitschrijven kan tot 26 april 2022.

Prijs

Deelname aan al onze sessies is dit jaar gratis. Belangrijk is wel om je enkel in te schrijven voor sessies waarvan je zeker weet dat je aanwezig kan zijn.

Wachtlijst

Indien een sessie volzet is, geven we dit op de website en aanmeldingsformulier aan. Je kan je op de wachtlijst zetten door het vakje ‘Wachtlijst’ aan te vinken. Indien er een plaats vrij komt, of als we beslissen om een sessie een tweede keer in te richten, brengen we je hiervan per mail op de hoogte.

uitgebreideinfo

Uitgebreide info Workshops en lezingen

Maandag 02/05

09u30 — 10u20 > Keynote (Keynote 1) : Hoe maken we samen het verschil? > door Nele Buyl & Maria Hebbelinck – onbeperkt deelnemers

Kinderen uit gezinnen in armoede starten met ongelijke kansen in ons onderwijs. Meer nog, de schoolwereld bestendigt – ongewild – vaak armoede en uitsluiting. De themawerking onderwijs van de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst, legt een brug tussen gezinnen in armoede en de onderwijswereld. Zo kan de school op lange termijn haar functie tegenover kinderen in armoede vervullen: realiseren van echte gelijke onderwijskansen en het doorbreken van de armoedecirkel. Nele Buyl, themawerker onderwijs met reeds 15 jaar ervaring en ervaringsdeskundige Maria Hebbelinck vertellen vanuit hun veldwerk wat scholen kunnen doen om écht verschil te maken voor leerlingen in armoede.

10u30 — 12u00 > Workshop (Sessie 01) : Diversiteitsscreening Onderwijs (DISCO) > door Koen Mattheeuws (Ugent) – max. 25 deelnemers

Binnen een gemiddeld schoolteam is een grote variatie aan visies en meningen aanwezig als het over diversiteit gaat. Werken aan een inclusief diversiteitsbeleid, met oog voor langdurige professionalisering op maat, sterke samenwerkingen tussen leraren en concrete acties op de klasvloer, is daarom van belang. Diversiteitsscreening Onderwijs (DISCO) is een bevraging van het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) die peilt naar de attitudes en de bekwaamheidsgevoelens van schoolteams ten aanzien van diversiteit, in de breedste zin van het woord. Trainer en coach, Koen Mattheeuws, legt uit wat een DISCO traject voor een school kan betekenen kwa welbevinden van hun leerlingen.

10u30 – 11u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 02) : Kosten besparen met een zelfopgelegde maximumfactuur (Atheneum Karel Buls) > door Valerie Depeet – max. 12 deelnemers

Het Atheneum Karel Buls uit Laken volgde een (toen nog) STOS-traject. Voor de begeleiders Rudi en Roos was meteen duidelijk dat Karel Buls een hartelijke school is met oog voor leerlingen in financieel moeilijke situaties. Met veel enthousiasme is het team aan de slag gegaan met de doelen die uit de schoolfoto kwamen. Leerkrachten en beleid zochten naar allerlei manieren om kosten te besparen en middelen te vinden zodat de schoolrekening laag gehouden kon worden en legden zichzelf een maximumfactuur op.
Ga met directeur Valerie Depeet in gesprek over hoe de zelfopgelegde maximumfactuur tot stand kwam en op welke manier de school kosten bespaart.

11u00 – 12u00 > Uitwisselingstafel (Sessie 03) : Solidariteitsfonds voor gevorderden > door Marijn Somers & Rudi Friedrichsen (vzw Krijt) – GEANNULEERD

In deze sessie staat uitwisseling met en van elkaar leren centraal. Van deelnemers wordt verwacht dat hun scholen ofwel al daadwerkelijk aan de slag zijn met een solidariteitsfonds of hun werkwijze voor volgend schooljaar al volledig gepland hebben. Inhoudelijk focussen we ons op samenwerking met lokale partners, transparantheid en discretie van het solidariteitsfonds, de aanmeldingsprocedure en ideeën om het fonds financieel haalbaar te maken. Begeleiding door Marijn Somers en Rudi Friedrichsen van vzw Krijt.

13u30 – 15u00 > Workshop (Sessie 04) : Laagdrempelige schriftelijke communicatie > door Marie Knevels & Marijke Bastiaens (Agentschap integratie en inburgering) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Tijdens deze sessie leer je documenten om te zetten in een duidelijke en eenvoudige taal. Je leert bewust omgaan met je taalgebruik in geschreven communicatie met anderstaligen. Je krijgt tips en tools om in de toekomst een duidelijke taal te gebruiken in brieven, formulieren, reglementen, …

13u30 – 15u00 > Interactieve webinar (Sessie 05) : Verschillen omarmen > door Griet Severijns (HIVSET) – onbeperkt deelnemers

Leerlingen verschillen. Ontdek hoe je aan de hand van het kruispuntdenken met verschil (sociale klasse maar ook leeftijd, gender, seksuele voorkeur, etniciteit, levensfase, talent/beperking, religie/levensbeschouwing,… ) rekening kan houden. Hoe ga je om met uitsluitingsmechanismen en privileges? Wat kan je doen opdat anderen zich welkom voelen?

14u40 – 15u40 > Workshop (Sessie 06) : Bewust kostenbeleid in secundair onderwijs > door Anne-Lies Meesschaert & Marianne van den Bremt (vzw Krijt) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

In deze workshop gaan Anne-Lies Meeschaert en Marianne van den Bremt van vzw Krijt dieper in op de verschillende aspecten van een bewust kostenbeleid op een secundaire school. Ze bekijken onder andere hoe je de schoolkosten betaalbaar kan houden en laten ruimte voor uitwisseling.

19u30 – 21u00 > Workshop (Sessie 07) : Omgaan met schaarste > door Zehra Karaman & Marianne van den Bremt (vzw Krijt) – max. 12 deelnemers

Mensen met een klein budget nemen vaak andere beslissingen dan mensen met een groter portefeuille. Hun keuzes lijken vaak minder slim te zijn en hun situatie niet ten goede te komen. Waar ligt dit aan? Hebben arme mensen een lager IQ dan andere mensen? Zijn ze gewoon lui en ongemotiveerd? En is dit ook de reden waarom ze arm zijn? Of is er iets anders aan de hand? Begeleiding door Zehra Karaman en Marianne van den Bremt van vzw Krijt.

Dinsdag 03/05

10u00 — 11u00 > Workshop (Sessie 08) : Hoe bevorderen wij gelijke kansen in het onderwijs? > door Emilie Franck (HIVA, KULeuven) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Gelijke onderwijskansen – een nobel idee, maar hoe gaan scholen in de praktijk hiermee aan de slag? In deze workshop zal Emilie Franck, doctoraatsstudent aan het HIVA onderzoeksinstituut, KULeuven, aan de hand van voorbeelden uit onderzoek dit thema uitdiepen en hierover met de deelnemers in gesprek gaan.

10u30 — 12u00 > Workshop (Sessie 09) : Laagdrempelige schriftelijke communicatie > door Marie Knevels & Marijke Bastiaens (Agentschap integratie en inburgering) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Tijdens deze sessie leer je documenten om te zetten in een duidelijke en eenvoudige taal. Je leert bewust omgaan met je taalgebruik in geschreven communicatie met anderstaligen. Je krijgt tips en tools om in de toekomst een duidelijke taal te gebruiken in brieven, formulieren, reglementen, …

11u00 – 12u00 > Workshop (Sessie 10) : Solidariteitsfonds voor beginners > door Marijn Somers & Rudi Friedrichsen (vzw Krijt) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Heel wat scholen willen een solidariteitsfonds oprichten maar worstelen met de concrete uitwerking: Aan wie en waaraan besteed je geld? Wie beheert het fonds? Mag iedereen weten dat er een fonds is? Hoe zorg je dat het geld naar de juiste leerlingen gaat? Dat zijn de vragen die we in deze workshop behandelen. Begeleiding door Marijn Somers en Rudi Friedrichsen van vzw Krijt.

11u30 – 12u30 > Workshop (Sessie 11) : Werken met een zelfopgelegde maximumfactuur > door Ellen Noukens & Heleen Van Schoenwinkel (BuSO KIDS) – max. 20 deelnemers

De stap van dromen over een maximumfactuur tot er daadwerkelijk één installeren. Ellen Noukens, GOK-coördinator BuSO KIDS OV3 Hasselt, en Heleen Vanschoenwinkel, vertellen hoe hun school dit aanpakte. Creativiteit was daarbij een sleutelwoord. Naast de maximumfactuur werkten zij ook aan transparantie van kosten én het opvolgen van de onbetaalde rekeningen.

13u30 – 14u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 12) : Starten op 1 september met alle leermiddelen > door Carine Detavernier & Els Lisabeth (Rhizo Sport- en Lifestyleschool) – max. 15 deelnemers

Dat álle leerlingen op 1 september het schooljaar starten met het nodige schoolmateriaal zou in elke school evident moeten zijn. Toch blijft dit voor veel scholen een enorme uitdaging. Carine Detavernier, directeur en Els Lisabeth, budgetverantwoordelijke Rhizo gaan in gesprek over wat nodig is voor een gezond boeken- en materialenbeleid.

19u30 – 20u30 > Workshop (Sessie 13) : Procedure opvolging schoolfacturen > door Anne-Lies Meerschaert & Marianne van den Bremt (vzw Krijt) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Hoe zorg je er als school voor dat de opvolging van schoolrekeningen vlot verloopt? Wat kan je leren van onbetaalde facturen? Wat zijn voor- en nadelen van zelf de betalingen opvolgen versus ze uit handen geven? Wat met ouders die niet kunnen betalen versus ouders die niet willen betalen? Begeleiding door Anne-Lies Meerschaert en Marianne van den Bremt van vzw Krijt.

Woensdag 04/05

10u00 — 11u30 > Workshop (Sessie 14) : De Slaagkansen van jongeren met een migratieachtergrond versterken > door Fatia Bali (Orbit vzw) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Door maatschappelijke veranderingen heeft het onderwijs te maken met een steeds grotere groep leerlingen uit families met een migratieachtergrond. Hierdoor ontstaat een hoge mate van etnisch-culturele diversiteit in de klas. Om alle leerlingen in de klas goede ontwikkelkansen te bieden is het belangrijk dat hun kennis, ervaringen en thuiscultuur herkend en gewaardeerd worden. Fatia Bali, stafmedewerker interculturele competenties bij Orbit vzw gaat met deelnemers in gesprek over dit thema.

09u30 – 11u00 > Workshop (Sessie 15) : Kostenbewust in het basisonderwijs > door Roos Fekkers & Rudi Friedrichsen (vzw Krijt) – max. 12 deelnemers

Sta jij stil bij de kosten die je vraagt aan ouders rond materialen, uitstapjes of andere activiteiten? In een gesprek bekijken we samen welke kosten zoal gevraagd worden aan ouders en bedenken alternatieven waar mogelijk. Begeleiding door Roos Fekkers en Rudi Friedrichsen van vzw Krijt.

11u00 – 12u00 > Workshop (Sessie 16) : Samenwerking tussen lokaal bestuur en onderwijs > door Geert Saelens (onderwijsregiseur Stad Oostende) – max. 30 deelnemers

Kinderarmoede en sociale ongelijkheid stoppen niet aan de schoolpoort. De school kan deze vragen echter niet alleen aanpakken. Daarom is een betere aansluiting tussen scholen en lokale actoren zoals een dienst Welzijn, dienst Rechtenverkenning, … aangewezen. De zoektocht naar mogelijkheden en manieren om meer samen te werken, met als doel gezinnen in kwetsbare situaties beter te ondersteunen, is enkele jaren geleden door de dienst Onderwijs van de Stad Oostende ingezet. Onderwijsregisseur Geert Saelens geeft uitleg over de samenwerking tussen de Stad en lokale scholen en wat dit betekent voor Oostendse leerlingen in armoede.

19u30 – 20u30 > Workshop (Sessie 17) : Het inschrijvingsmoment > door Colette Victor & Marianne Van Den Bremt (vzw Krijt) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

De eerste ervaringen van ouders met de school zijn bepalend voor het verdere verloop van de daaropvolgende contactmomenten en de samenwerking tussen ouders en school. De manier waarop je als school het onthaal en/of inschrijvingsmoment organiseert, zet vaak de toon over hoe de ouders over de school denken. Hoe organiseer je het inschrijfmoment zodat je een goed zicht krijgt op de leerlingen, hun noden en gezinssituatie? Begeleiding door Colette Victor en Marianne van den Bremt van vzw Krijt.

Donderdag 05/05

10u30 — 11u30 > Workshop (Sessie 18) : Brede School: 1+1 = meer dan 2. Wat kan dit betekenen voor leerlingen in armoede? > door Heidi van de Velde (OCB) – max. 20 deelnemers

Heidi van de Velde, onderwijsondersteuner bij het Onderwijscentrum Brussel, vertelt hoe Brede School kan helpen in het realiseren van maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit een Brusselse Brede School.

09u30 — 11u00 > Workshop (Sessie 19) : Hoe met ouders in gesprek gaan over schulden > door Veerle Van Mossenvelde (CAW Oost-Vlaanderen) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Met deze workshop gaan we dieper in op de schuldenproblematiek. Welke soorten schulden zijn er, hoe komt het dat mensen in schulden terechtkomen, wat betekent het voor mensen om schulden te hebben, welke hulpverlening bestaat er voor mensen met schulden?…. Tenslotte geven we nog tips hoe je als school best in communicatie kan gaan met ouders in schulden.

10u00 – 11u00 > Workshop (Sessie 20) : De schoolfactuur: wat nu? > door Roos Fekkers & Rudi Friedrichsen (vzw Krijt) – max. 12 deelnemers

Hoe communiceer je over betalen en kosten met ouders? Weten ouders bij wie ze terecht kunnen als ze niet kunnen betalen? Hoe ziet een goede schoolrekening eruit? Wat is een goede spreiding van het schoolfactuur? Begeleiding door Roos Fekkers en Rudi Freidrichsen van vzw Krijt.

13u00 – 14u00 > Workshop (Sessie 21) : Mediawijzer met Link in de Kabel > door Charlotte Schreuer – max. 20 deelnemers

Reeds 20 jaar bestrijdt Link in de Kabel de digitale kloof bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Ontdek in deze sessie op welke leuke en speelse manieren zij digitale vaardigheden en mediawijsheid inzetten in de strijd tegen (kans)armoede en wat dit kan betekenen voor jullie school. Daarnaast zoomt Link in de Kabel graag in op wat het voor gezinnen zo moeilijk maakt om digitaal hun weg te vinden en op welke manier dit verbeterd zou kunnen worden.

13u00 – 14u00 > Lezing (Sessie 22) : Met laptops aan de slag en toch nog kostenbewust > door Tommy Es & Lieselot Ballegeer (’t Saam Campus Cardijn) – max. 20 deelnemers

Steeds meer scholen kiezen ervoor om elke leerling een laptop of IPad te laten aanschaffen om tijdens de lessen te gebruiken. Maar valt deze keuze wel te vereenzelvigen met een sterk doorgedreven kostenbeleid? Tommy Es en Lieselot Ballegeer vertellen hoe ’t Saam in Diksmuide het aanpakt.

14u30 – 15u20 > Keynote (Keynote 2) : Inclusie in de klas en op school > door Caroline Vrijens (kinderrechtencommisaris) – onbeperkt deelnemers

Kinderen in armoede moeten veel hindernissen in het leven overwinnen. Ze krijgen te maken met pesten, uitsluiting, discriminatie en polarisering. In theorie zou onderwijs de beste kans op een sociale lift moeten bieden aan deze kinderen. Waarom slagen wij er in Vlaanderen niet in en wat kunnen wij doen om dit wel te realiseren? Kinderrechtencommissaris, Caroline Vrijens deelt haar inzichten over hoe scholen zich kunnen inzetten om uitsluiting in de school tegen te gaan en bij te dragen aan een rechtvaardiger onderwijslandschap.

19u30 – 21u00 > Workshop (Sessie 23) : Elke lege boekentas is er een te veel > door Colette Victor & Rudi Friedrichsen (vzw Krijt) – GEANNULEERD

Tijdens deze workshop reiken Colette Victor en Rudi Freidrichsen van vzw Krijt scholen handvaten aan om er voor te zorgen dat alle leerlingen secundiar het nodige schoolmateriaal hebben bij de start van het schooljaar.

Vrijdag 06/05

10u00 — 11u30 > Workshop (Sessie 24) : Herkennen en detecteren van armoede > door Nicole Formesyn & Myriam Suetens (Samenlevingsopbouw) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Armoede is niet altijd zichtbaar, dat maakt het soms moeilijk om bepaalde situaties goed in te schatten. Voor welke signalen moeten we alert zijn? Hoe pakken we dit aan? Wat doen we als we signalen opvangen? Hoe passen we ons beleid aan? Nicole Formesyn en Myriam Suetens, beleidsmedewerkers onderwijs bij Samenlevingsopbouw, geven jou een kader en handvaten om als school armoedevaardiger te worden.

uitgebreideinfo

Inschrijven

Inschrijven is verplicht! Scholen die in schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 een Krijt traject hebben gevolgd, kunnen van 7 maart tot 22 maart inschrijven. Ze krijgen hiervoor een uitnodigen via mail. Andere scholen en organisaties kunnen inschrijven vanaf 23 maart. Wees er snel bij want sommige sessies zullen snel volzet zijn!

Inschrijven kan je via deze link of via onderstaande knop.