de Week van Krijt: 24/04 – 28/04

De Week van Krijt 2023

Tijdens de Week van Krijt organiseren we maar liefst 26 boeiende online workshops, uitwisselingstafels en goede praktijken. Allemaal met een link naar kansrijk en betaalbaar onderwijs. Mis zeker onze keynote sprekers niet: Wim Van Lancker, expert armoede en professor sociaal werk en sociaal beleid aan het KULeuven op maandag 24 april om 09u30 en Nele Schroyen op donderdag 27 april om 14u30. Ze was zelf 15 jaar leerkracht en 6 jaar beleidsmedewerker onderwijs bij het Netwerk Tegen Armoede, en zet zich nu in bij de VVSG om armoede te bestrijden via lokaal beleid.

Wees er snel bij want sommige sessies zullen snel volzet zijn!
Al onze sessies worden gratis aangeboden!

Weekprogramma:

Uitgebreide info over elke sessie vind je onderaan deze pagina terug. ↓ Scrol meteen naar beneden ↓.

Maandag 24/04

09u30 — 10u15 > Keynote (Sessie 01) : Welke rol kan onderwijs spelen in de strijd tegen armoede? Door Wim van Lancker – onbeperkt deelnemers

10u30 — 12u00 > Workshop (Sessie 02) : Klare Taal is voor iedereen – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

11u00 — 12u00 > Workshop (Sessie 03) : De digitale kloof verkleinen – onbeperkt deelnemers

13u30 — 15u00 > Uitwisselingstafel (Sessie 04) : Een krachtgericht partnerschap tussen school en gezin – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

19u00 – 20u00 > Goede praktijk tafel (Sessie 05) : Je schoolteam meenemen in het verhaal van kansarmoede. Goede Praktijk GBS Rekem – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Dinsdag 25/04

09u00 — 10u30 > Workshop (Sessie 06) : Hoe in gesprek gaan over schulden – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

10u00 — 11u00 > Goede praktijk tafel (Sessie 07) : Goede praktijk secundaire school: ‘een diverse ouderraad met brede schouders’ – max. 30 deelnemers

11u00 — 12u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 08) : Solidariteitsfonds: een introductie – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

13u30 — 14u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 09) : Bewust omgaan met verborgen kosten in het basisonderwijs – max. 12 deelnemers

14u30 – 15u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 10) : De invloed van schaarste op het dagelijks handelen – max. 12 deelnemers

19u30 – 20u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 11) : Het inschrijvingsmoment – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Woensdag 26/04

09u00 — 10u30 > Workshop (Sessie 12) : Hoe bereik je alle ouders? – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

10u30 — 12u00 > Workshop (Sessie 13) : Klare Taal is voor iedereen – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

10u30 — 11u30 > Goede praktijk tafel (Sessie 14) : Tips en tricks voor een bewust armoedebeleid (SO) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

11u30 — 12u30 > Lezing (Sessie 15) : Gelijke kansen: Ook voor leerlingen zonder wettig verblijf! – onbeperkt deelnemers

Donderdag 27/04

09u00 — 10u00 > Uitwisselingstafel (Sessie 16) : Procedure opvolging schoolfacturen – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

10u30 — 11u30 > Goede praktijk tafel (Sessie 17) : Goede praktijk basisonderwijs: Naar een gedragen visie in een basis- en kleuterschool – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

11u00 — 12u30 > Lezing (Sessie 18) : Ouders in armoede aan het woord: Partnerschap tussen ouders en school is noodzakelijk om tot gelijke onderwijskansen te komen – GEANNULEERD

11u00 — 12u30 > Goede praktijk tafel (Sessie 19) : Wonderwel in Roeselare: samenwerking tussen onderwijs en lokaal bestuur – max. 12 deelnemers

13u00 – 14u30 > Workshop (Sessie 20) : Cultuursensitief handelen in de klas – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

14u30 – 15u30 > Keynote (Sessie 21) : Samenwerken met lokale partners rond een bewust armoedebeleid door Nele Schroyen (VVSG) – onbeperkt deelnemers

19u30 – 20u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 22) : Bewust kostenbeleid in secundair onderwijs – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Vrijdag 28/04

09u30 — 11u00 > Workshop (Sessie 23) : Hoe omgaan met signalen van armoede op school – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

11u00 — 12u30 > Lezing (Sessie 24) : Armoedesituaties op school: naar samenwerking tussen onderwijs en budget- en schuldhulpverlening? – onbeperkt deelnemers

13u00 — 14u00 > Uitwisselingstafel (Sessie 25) : Solidariteitsfonds: verdieping & uitwisseling – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

13u00 — 14u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 26) : Praten met ouders uit kansengroepen: Een groter bereik en een sterkere communicatie – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Praktisch

Wat?

Een uitwisselweek voor alle scholen die zich nu of in de toekomst willen engageren om een consistent armoede – en kostenbeleid op school uit te werken.

Voor wie?

We richten ons in de eerste plaats naar directies, GOK-coördinatoren, leerlingenbegeleiders, boekhouders, leerkrachten … uit het basis- en secundair onderwijs en hun partners uit het sociale werkveld.

Waar?

De online workshops zullen doorgaan op verschillende platforms: Zoom, Teams of het gebruikelijk platform van een spreker. In de week voor 24 april krijgen deelnemers de link naar hun gekozen sessies per mail doorgestuurd.

Voorinschrijvingsperiode

Voor de scholen die in schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 een Krijt traject hebben gevolgd, loopt er een voorinschrijvingsperiode van 2 weken van 6 maart tot 20 maart.
Wees er snel bij! Vorig jaar waren veel sessies heel snel volzet.

Inschrijvingen (en uitschrijvingen)

Er is een limiet van 2 deelnemers per school per sessie (buiten de keynote sprekers).
Indien je een sessie niet kan bijwonen, schrijf je zeker op tijd uit. Zo kunnen we je plaats aanbieden aan de volgende persoon op de wachtlijst.
Uitschrijven voor een sessie kan door naar je bevestigingsmail voor die sessie te gaan en te klikken op ‘Antwoord bewerken’.
Uitschrijven kan tot 17 april 2023.

Prijs

Deelname aan al onze sessies is gratis. Belangrijk is wel om je enkel in te schrijven voor sessies waarvan je zeker weet dat je aanwezig kan zijn.

Wachtlijst

Indien een sessie volzet is, geven we dit op de website en aanmeldingsformulier aan. Je kan je op de wachtlijst zetten door het vakje ‘Wachtlijst’ aan te vinken. Indien er een plaats vrij komt, of als we beslissen om een sessie een tweede keer in te richten, brengen we je hiervan per mail op de hoogte.

uitgebreideinfo

Uitgebreide info Workshops en lezingen

Maandag 24/04

09u30 — 10u15 > Keynote (Sessie 01) : Welke rol kan onderwijs spelen in de strijd tegen armoede? > door Wim van Lancker – onbeperkt deelnemers

Armoede is een maatschappelijk probleem. Maar dat wil niet zeggen dat scholen en leraren niets kunnen doen. Door met de juiste blik naar armoede te kijken, met ouders verantwoordelijkheid te delen en structureel samen te werken met de lokale overheid, giet je niet langer druppels op een hete plaat. Wim Van Lancker, expert armoede en professor sociaal werk en sociaal beleid aan het KULeuven, deelt zijn visie met het publiek.

10u30 — 12u00 > Workshop (Sessie 02) : Klare Taal is voor iedereen > door Sofie Verheust (lesgever LIGO Midden- en Zuid-West-Vlaanderen) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Waarom reageren ouders niet op uw brieven? Hoe komt het dat je nooit een strookje van die leerling terugkrijgt? Waarom spreken die ouders je altijd aan, terwijl u alles in de agenda schreef? Er zijn vele redenen, maar misschien is uw tekst te moeilijk. Tijdens deze sessie leer je documenten om te zetten in een duidelijke en eenvoudige taal. Je leert bewust omgaan met je taalgebruik in geschreven communicatie. Sofie Verheust, lesgever bij LIGO Midden- en Zuid-West Vlaanderen, geeft je tips en tools om in de toekomst een duidelijke taal te gebruiken in brieven, formulieren, reglementen, …

11u00 — 12u00 > Workshop (Sessie 03) : De digitale kloof verkleinen > door Charlotte Schreuer (Link in de kabel) – onbeperkt deelnemers

Reeds 20 jaar bestrijdt Link in de Kabel de digitale kloof bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Digitale vaardigheden en mediawijsheid zijn hierbij geen doel op zich maar eerder een middel tot sociale vooruitgang en een wapen in de strijd tegen (kans)armoede. Ontdek in deze sessie op welke leuke en speelse manieren zij dit doen en wat dit eventueel kan betekenen voor jullie school. Daarnaast zoomt Link in de Kabel graag in op wat het voor gezinnen zo moeilijk maakt om digitaal hun weg te vinden en op welke manier dit verbeterd zou kunnen worden, vertrekkende vanuit de ervaringen op het veld van onder meer OKAN-leerkrachten en van brugfiguren die samen met Link in de Kabel een mediawijs traject opstartten bij gezinnen thuis.

13u30 — 15u00 > Uitwisselingstafel (Sessie 04) : Een krachtgericht partnerschap tussen school en gezin > door Greet Op de Beeck & Erik Van Hove (CEDES vzw) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

CEDES is een organisatie die samen met partners overal te velde innovatie oplossingen zoekt voor de concrete uitdagingen die men ondervindt ten gevolge van armoede en diversiteit. In deze workshop deelt CEDES wat van de expertise die ze ontwikkelden in dialoog met scholen over heel Vlaanderen verspreid; zoals een concrete werkmethode (krachtgericht, positief, warm) met een ‘praatplaat’ om vanaf de allereerste contacten met een gezin tot open dialoog te komen over alle thema’s die er toe doen om het schoolleven van elke dag toegankelijk te maken voor élke leerling.

19u00 – 20u00 > Goede praktijk tafel (Sessie 05) : Je schoolteam meenemen in het verhaal van kansarmoede. Goede Praktijk GBS Rekem > door Marleen Slootmaekers (GBS Rekem) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Marleen Slootmaekers, directie gemeentelijke basisschool Rekem, is altijd alert geweest voor kansarmoede en betaalbaarheid van het onderwijs. Zij vertelt over het kostenbeleid van haar school én over hoe zij het schoolteam stimuleert om blijvend aandacht te hebben voor kansarmoede. Tijdens de sessie voorziet zij ook tijd om beknopt ervaringen, vragen en bedenkingen uit te wisselen.

Dinsdag 25/04

09u00 — 10u30 > Workshop (Sessie 06) : Hoe in gesprek gaan over schulden > door Charlotte Ingelbrecht (CAW) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Met deze workshop gaan we dieper in op de schuldenproblematiek. Hoe komt het dat mensen in schulden terechtkomen, wat betekent het voor mensen om schulden te hebben, welke hulpverlening bestaat er voor mensen met schulden?…. Tenslotte geven we nog tips hoe je als school best in communicatie kan gaan met ouders in schulden.

10u00 — 11u00 > Goede praktijk tafel (Sessie 07) : Goede praktijk secundaire school: ‘een diverse ouderraad met brede schouders’ > door Nancy Van Hoof & Cindy Mergits (Talentenschool Turnhout) – max. 30 deelnemers

Ouderbetrokkenheid is een belangrijke sleutel om de slaagkansen van je leerlingen te verhogen. De drempel naar een secundaire school is voor heel wat ouders echter te hoog. Daarom startte de Talentenschool, ondersteund vanuit een projectsubsidie van Stad Turnhout, met een outreachend project. In verschillende fases trachtten ze de ouders van al hun leerlingen te bereiken, enthousiasmeren en de drempel naar school te verlagen. Het doel was een diverse ouderraad samen te stellen, die een weerspiegeling is van hun leerlingenpopulatie. Begeleiding: Nancy Van Hoof en Cindy Mergits.

11u00 — 12u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 08) : Solidariteitsfonds: een introductie > door Marijn Somers & Rudi Friedrichsen (vzw Krijt) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Heel wat scholen willen een solidariteitsfonds oprichten maar worstelen met de concrete uitwerking: Aan wie en waaraan besteed je geld? Wie beheert het fonds? Mag iedereen weten dat er een fonds is? Hoe zorg je dat het geld naar de juiste leerlingen gaat? Dat zijn de vragen die we in deze workshop behandelen. Begeleiding: Marijn Somers en Rudi Friedrichsen, vzw Krijt.

13u30 — 14u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 09) : Bewust omgaan met verborgen kosten in het basisonderwijs > door Sue Tack & Rudi Friedrichsen (vzw Krijt) – max. 12 deelnemers

Sta jij stil bij de kosten die je vraagt aan ouders rond materialen, uitstapjes of andere activiteiten? In een gesprek bekijken we samen welke kosten zoal gevraagd worden aan ouders en bedenken alternatieven waar mogelijk. Begeleiding: Sue Tack en Rudi Friedrichsen, vzw Krijt.

14u30 – 15u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 10) : De invloed van schaarste op het dagelijks handelen > door Amélie Denayer & Nathalie Van Walleghem (vzw Krijt) – max. 12 deelnemers

Mensen met een klein budget nemen vaak andere beslissingen dan mensen met een groter portefeuille. Hun keuzes lijken vaak minder slim te zijn en hun situatie niet ten goede te komen. Waar ligt dit aan? Hebben arme mensen een lager IQ dan andere mensen? Zijn ze gewoon lui en ongemotiveerd? En is dit ook de reden waarom ze arm zijn? Of is er iets anders aan de hand? Begeleiding: Amélie Denayer & Nathalie Van Walleghem, vzw Krijt.

19u30 – 20u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 11) : Het inschrijvingsmoment > door Colette Victor & Rudi Friedrichsen (vzw Krijt) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

De eerste ervaringen van ouders met de school zijn bepalend voor het verdere verloop van de daaropvolgende contactmomenten en de samenwerking tussen ouders en school. De manier waarop je als school het onthaal en/of inschrijvingsmoment organiseert, zet vaak de toon over hoe de ouders over de school denken. Hoe organiseer je het inschrijfmoment zodat je een goed zicht krijgt op de leerlingen, hun noden en gezinssituatie? Begeleiding: Colette Victor en Rudi Friedrichsen, vzw Krijt.

Woensdag 26/04

09u00 — 10u30 > Workshop (Sessie 12) : Hoe bereik je alle ouders? > door Samira Azeroual (KOOGO) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

In deze workshop staat de overlegcultuur tussen school en ouders centraal. Er worden handvaten en tips aangereikt over hoe je als school kan omgaan met ouders die niet betrokken lijken en met wie het dus moeilijk is om in overleg te gaan.

10u30 — 12u00 > Workshop (Sessie 13) : Klare Taal is voor iedereen > door Sofie Verheust (lesgever LIGO Midden- en Zuid-West-Vlaanderen) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

We staan ook stil bij de grote diversiteit in de thuissituatie van de kinderen en de impact hiervan op school. We zoomen in op de verschillende gesprekken, het ouder- en communicatiebeleid van de school en de drempels die zowel de school als ouders ervaren.

10u30 — 11u30 > Goede praktijk tafel (Sessie 14) : Tips en tricks voor een bewust armoedebeleid (SO) > door Tine Simoens (Heilige Familie Ieper) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Betaalbaar onderwijs betekent enerzijds om het hele schoolteam te sensibiliseren. Daarnaast ook om met gerichte acties effectief de kosten te beperken. Het mag niet alleen de boekhouder van de school zijn die zich daarvoor engageert. Tine Simoens, leraar in Heilige Familie Ieper, deelt de werkwijze van hun school en scholengemeenschap tijdens deze uitwisselingstafel. Er is veel ruimte voor vragen en bespreking over de aanpak.

11u30 — 12u30 > Lezing (Sessie 15) : Gelijke kansen: Ook voor leerlingen zonder wettig verblijf! > door Frank Van Wolvelaer (VLOS, Sint-Niklaas) – onbeperkt deelnemers

Het recht op onderwijs geldt ook voor jongeren zonder wettig verblijf. Maar in de praktijk is dat een moeilijk verhaal. Frank Van Wolvelaer, ondervoorzitter van vzw VLOS (Vluchtelingenondersteuning Sint-Niklaas) reikt scholen handvaten aan hoe om ook deze jongeren gelijke kansen te bieden.

Donderdag 27/04

09u00 — 10u00 > Uitwisselingstafel (Sessie 16) : Procedure opvolging schoolfacturen > door Anne-Lies Meerschaert & Nathalie Van Walleghem (vzw Krijt) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Hoe zorg je er als school voor dat de opvolging van schoolrekeningen vlot verloopt? Wat kan je leren van onbetaalde facturen? Wat zijn voor- en nadelen van zelf de betalingen opvolgen versus ze uit handen geven? Wat met ouders die niet kunnen betalen versus ouders die niet willen betalen? Begeleiding: Anne-Lies Meerschaert en Nathalie Van Walleghem, vzw Krijt.

10u30 — 11u30 > Goede praktijk tafel (Sessie 17) : Goede praktijk basisonderwijs: Naar een gedragen visie in een basis- en kleuterschool > door Marleen Van De Vijver & Sue Tack (vzw Krijt) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

In deze sessie hoor je hoe De Krinkel en De Krinkelrups in Zwijndrecht het uitwerken van hun visie op armoede hebben aangepakt. Hoe betrek je je schoolteam? Hoe zorg je voor gedragenheid en hoe zorg je dat de visie in de praktijk wordt omgezet? Samen verdiepen we ons in deze vragen. Begeleiders: Marleen Van De Vijver, trekker werkgroep Omarm en Sue Tack, vzw Krijt.

11u00 — 12u30 > Lezing (Sessie 18) : Ouders in armoede aan het woord: Partnerschap tussen ouders en school is noodzakelijk om tot gelijke onderwijskansen te komen > door Recht-Op – GEANNULEERD

Deze sessie is geannuleerd.

11u00 — 12u30 > Goede praktijk tafel (Sessie 19) : Wonderwel in Roeselare: samenwerking tussen onderwijs en lokaal bestuur > door Ellen Derluyn & Ellen Coghe (van Roeselare) – max. 12 deelnemers

In Roeselare slaan scholen en de Stad de handen in elkaar om sociale uitsluiting tegen te gaan. We vertrekken vanuit de kracht van mensen en de school als knooppunt tussen kinderen, ouders, buurt, diensten en hulpverlening. In 2018 tekenden de scholengemeenschappen in Roeselare een charter om te werken aan gelijke onderwijskansen en kostenbewust schoolbeleid. Dit was het startschot van een intense samenwerking. Maak kennis met de brugfigurenwerking en ‘elk telt projecten’ in Roeselare. Ellen Derluyn ( diensthoofd Brugteam) en Ellen Coghe (beleidsmedewerker werk-sociale economie-onderwijs) vertellen, maar jullie verhalen en ervaringen krijgen evengoed een plaats. Zodat we van elkaar leren.

13u00 – 14u30 > Workshop (Sessie 20) : Cultuursensitief handelen in de klas > door Naziha Maher (Komop tegen kanker) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Door maatschappelijke veranderingen heeft het onderwijs te maken met een steeds grotere groep leerlingen uit families met een migratieachtergrond. Hierdoor ontstaat een hoge mate van etnisch-culturele diversiteit in de klas. Om alle leerlingen in de klas goede ontwikkelkansen te bieden is het belangrijk dat hun kennis, ervaringen en thuiscultuur herkend en gewaardeerd worden. Naziha Maher, islamoloog die al meer dan 30 jaar rond diversiteit en inclusie werkt, gaat met deelnemers in gesprek over dit thema.

14u30 – 15u30 > Keynote (Sessie 21) : Samenwerken met lokale partners rond een bewust armoedebeleid > door Nele Schroyen (VVSG & NTA) – onbeperkt deelnemers

Armoede op school aanpakken gebeurt best op een structureel wijze. Een van de belangrijkste pijlers hiervan is structureel samenwerken met de lokale overheid. Nele Schroyen was zelf 15 jaar leerkracht en 6 jaar beleidsmedewerker onderwijs bij het Netwerk Tegen Armoede, en zet zich nu in bij de VVSG om armoede te bestrijden via lokaal beleid. Ze knoopt haar verschillende expertises aan elkaar tijdens deze keynote speech.

19u30 – 20u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 22) : Bewust kostenbeleid in secundair onderwijs > door Roos Fekkers & Nathalie Van Walleghem (vzw Krijt) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

In deze workshop gaan Roos Fekkers en Nathalie Van Walleghemvan van vzw Krijt dieper in op de verschillende aspecten van een bewust kostenbeleid op een secundaire school. Ze bekijken onder andere hoe je de schoolkosten betaalbaar kan houden en laten ruimte voor uitwisseling.

Vrijdag 28/04

09u30 — 11u00 > Workshop (Sessie 23) : Hoe omgaan met signalen van armoede op school > door Nicole Formesyn (beleidsmedewerker, SAAMO Oost-Vlaanderen) & Myriam Suetens (teamcoördinator onderwijs, SAAMO Antwerpen) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Armoede is niet altijd zichtbaar, dat maakt het soms moeilijk om bepaalde situaties goed in te schatten. Voor welke signalen moeten we alert zijn? Hoe pakken we dit aan? Wat doen we als we signalen opvangen? Hoe passen we ons beleid aan? Nicole Formesyn en Myriam Suetens, beleidsmedewerkers onderwijs bij SAAMO, geven jou een kader en handvaten om als school armoedevaardiger te worden.

11u00 — 12u30 > Lezing (Sessie 24) : Armoedesituaties op school: naar samenwerking tussen onderwijs en budget- en schuldhulpverlening? > door Michiel Massart (PXL) – onbeperkt deelnemers

In deze presentatie staan we stil bij onderzoek van PXL Social Work Research naar de mogelijke intermediaire rol van leerkrachten, coördinatoren, directies en CLB-medewerkers in lagere en middelbare scholen in Limburg i.h.k.v. armoede- en schuldsituaties. We zoomen in op ervaringen en percepties van deze actoren op vlak van het herkennen van en gepast reageren op armoede- en schuldsituaties, passend doorverwijzen en het mee helpen voorkomen en oplossen van armoede- en schuldsituaties.

13u00 — 14u00 > Uitwisselingstafel (Sessie 25) : Solidariteitsfonds: verdieping & uitwisseling > door Marijn Somers & Rudi Friedrichsen (vzw Krijt) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Heeft jouw school een solidaritetitsfonds, een sociale kas of hebben jullie concrete plannen? In deze sessie staat uitwisseling met en van elkaar leren centraal. Inhoudelijk focussen we ons op samenwerking met lokale partners, transparantheid en discretie van het solidariteitsfonds, de aanmeldingsprocedure en ideeën om het fonds financieel haalbaar te maken. Begeleiding: Marijn Somers en Rudi Friedrichsen, vzw Krijt.

13u00 — 14u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 26) : Praten met ouders uit kansengroepen: Een groter bereik en een sterkere communicatie > door Franciska Wildenboer (VCOV) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

De betrokkenheid van ouders heeft invloed op de schoolloopbaan van het kind. Een goede relatie tussen ouders en de school is dan ook erg belangrijk. Maar hoe bereik je alle ouders? Hoe neem je alle ouders mee? Hoe ga je om met drempels? Tijdens deze uitwisselingssessie met Franciska Wildenboer, stafmedewerker Onderwijs en Diversiteit bij de VCOV, worden tips, materialen en praktijkvoorbeelden voorgesteld en is er ruimte voor uitwisseling.

uitgebreideinfo

Inschrijven

Inschrijven is verplicht! Scholen die in schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 een Krijt-traject hebben gevolgd, kunnen van 6 maart tot 20 maart inschrijven. Ze krijgen hiervoor een uitnodiging via mail. Andere scholen en organisaties kunnen inschrijven vanaf 20 maart. Wees er snel bij want sommige sessies zullen snel volzet zijn!

Inschrijven kan je via deze link of via onderstaande knop.