de Week van Krijt: 22/04 – 26/04

De Week van Krijt 2024

Tijdens de Week van Krijt organiseren we maar liefst 29 boeiende online workshops, dialoogtafels, goede praktijken en infosessies. Allemaal met een link naar kansrijk en betaalbaar onderwijs. Mis zeker onze keynote sprekers niet: Christine Hannes, directeur GO! Spectrumschool Deurne en Borgerhout op maandag 22 april om 09u30 en Dr. Graziela Dekeyser, onderzoeker en docent Educatie en Samenleving onderzoekseenheid van de KU Leuven op vrijdag 26 april om 10u30.

Wees er snel bij want sommige sessies zullen snel volzet zijn!
De informatie over sessies die volzet zijn, wordt weergegeven op deze pagina. We proberen deze steeds zo snel mogelijk aan te passen.
De inschrijvingen zelf gebeuren via een Google Formulier dat steeds up to date is omdat het automatisch aangepast wordt als mensen zich in- of uitschrijven. Het kan dus voorkomen dat een sessie die hier als VOLZET is aangegeven, toch nog een plaatsje vrij heeft en andersom.

Al onze sessies zijn gratis, maar als je je inschrijft en toch niet aanwezig kan zijn, gelieve minstens 3 dagen van tevoren af te melden via de link in de ontvangen e-mail. Zo komt je plek terug beschikbaar voor iemand anders. Als je dit niet doet, wordt er een factuur van €25 per gemiste sessie per e-mail verzonden.

Weekprogramma:

Uitgebreide info over elke sessie vind je onderaan deze pagina terug. ↓ Scrol meteen naar beneden ↓.

Maandag 22/04

09u30 — 10u15 > Keynote (Sessie 01) : Spectrumschool Antwerpen: het praktijkverhaal van een school met een doordacht armoede- en kostenbeleid – onbeperkt deelnemers

11u00 — 12u30 > Dialoogtafel (Sessie 02) : Omgaan met culturele verschillen in de klas: casus bespreking – max. 20 deelnemers

11u00 — 12u00 > Workshop (Sessie 03) : De digitale kloof verkleinen * – onbeperkt deelnemers

14u30 – 16u00 > Dialoogtafel (Sessie 05) : Het Solidariteitsfonds – VOLZET

19u30 – 20u30 > Dialoogtafel (Sessie 06) : Het Inschrijvingsmoment – max. 12 deelnemers

Dinsdag 23/04

09u30 — 11u30 > Workshop (Sessie 07) : Een krachtgericht partnerschap tussen school en gezin * – VOLZET

11u30 — 12u30 > Infosessie (Sessie 08) : Aan de slag met de selfie: de nieuwe app van vzw Krijt voor een analyserapport van de armoedevaardigheid van jouw school – onbeperkt deelnemers

13u00 — 14u30 > Workshop (Sessie 09) : Klare Taal is voor iedereen * – max. 25 deelnemers

14u00 — 15u00 > Dialoogtafel (Sessie 10) : Goede praktijk: Het Veer, Antwerpen – een concreet armoedebeleid in BuLO – GEANNULEERD

19u00 – 20u00 > Lezing (Sessie 11) : Leven in armoede: De Impact van Schaarste op het dagelijks handelen – max. 20 deelnemers

Woensdag 24/04

09u30 — 10u30 > Dialoogtafel (Sessie 12) : Goede praktijk: Bruggen bouwen. Armoedebewust in het secundair onderwijs – VOLZET

10u30 — 11u30 > Dialoogtafel (Sessie 13) : Ervarend Wijs: Ervaringsverhalen in Armoede en Sociale Uitsluiting – max. 30 deelnemers

10u30 — 12u00 > Workshop (Sessie 14) : Aan de slag met je school rond onbetaalde schoolfacturen – VOLZET

13u00 — 14u30 > Workshop (Sessie 04) : Hoe bereik je alle ouders? * – VOLZET

14u30 — 15u30 > Dialoogtafel (Sessie 15) : Leerzaam Beheren: Workshop voor een Bewust Boeken- en Materialenbeleid in het Secundair Onderwijs – max. 20 deelnemers

19u00 — 20u30 > Workshop (Sessie 16) : Klare Taal is voor iedereen * – max. 25 deelnemers

19u00 — 20u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 17) : Ogen en oren voor armoede – max. 12 deelnemers

Donderdag 25/04

09u00 — 10u00 > Dialoogtafel (Sessie 18) : Financiële Zorg: Dialoogtafel over de opvolging van (onbetaalde) schoolfacturen – VOLZET

10u00 — 11u30 > Inleiding met dialoog (Sessie 19) : Blinde vlekken van scholen: Kansen door samenwerkingen met brugorganisaties – onbeperkt deelnemers

11u30 — 12u30 > Dialoogtafel (Sessie 20) : Goede praktijk: Sint-Benedictus, Poperinge – bewust omgaan met armoede op een basisschool – VOLZET

13u00 — 14u30 > Presentatie (Sessie 21) : Partnerschap tussen ouders en school, voor jou evident? – onbeperkt deelnemers

14u30 – 15u30 > Dialoogtafel (Sessie 22) : Goede praktijk: Je schoolteam meenemen in het verhaal van kansarmoede – VOLZET

14u30 – 16u00 > Infosessie (Sessie 23) : Het groepstraject van vzw Krijt voor een bewust overkoepelend armoedebeleid (voor lokale besturen, scholengroepen of -gemeenschappen groepstrajecten) – onbeperkt deelnemers

19u30 – 20u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 24) : Bewust kostenbeleid in secundair onderwijs – max. 12 deelnemers

Vrijdag 26/04

09u00 — 10u00 > Dialoogtafel (Sessie 25) : Goede praktijk: Kostenbewust omgaan met leerlingen in het technisch en beroepsonderwijs – VOLZET

09u00 — 10u00 > Dialoogtafel (Sessie 26) : Bewust kostenbeleid in het basisonderwijs – VOLZET

10u30 – 11u30 > Keynote (Sessie 27) : Dr. Graziela Dekeyser: Sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijslandschap – onbeperkt deelnemers

13u00 — 14u30 > Workshop (Sessie 28) : Hoe omgaan met signalen van armoede op school – VOLZET

14u00 — 15u30 > Infosessie (Sessie 29) : Train the trainer opleiding tot lokale Krijt-begeleider (voor lokale besturen, scholengroepen- of – gemeenschappen, brugfiguren, onderwijsopbouwwerkers…) – onbeperkt deelnemers

Praktisch

Wat?

Een uitwisselweek voor alle scholen die zich nu of in de toekomst willen engageren om een consistent armoede – en kostenbeleid op school uit te werken.

Voor wie?

We richten ons in de eerste plaats naar directies, GOK-coördinatoren, leerlingenbegeleiders, boekhouders, leerkrachten … uit het basis- en secundair onderwijs en hun partners uit het sociale werkveld.

Waar?

De online workshops zullen doorgaan op verschillende platforms: Zoom, Teams of het gebruikelijk platform van een spreker. In de week voor 22 april krijgen deelnemers de link naar hun gekozen sessies per mail doorgestuurd.

Voorinschrijvingsperiode

Voor de scholen die in schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 een Krijt traject hebben gevolgd, loopt er een voorinschrijvingsperiode van 2 weken van 27 februari tot 12 maart.
Wees er snel bij! Vorig jaar waren veel sessies heel snel volzet.

Inschrijvingen (en uitschrijvingen)

Er is een limiet van 2 deelnemers per school per sessie (buiten de keynote sprekers).
Indien je een sessie niet kan bijwonen, schrijf je zeker op tijd uit. Zo komt je plek terug beschikbaar voor iemand anders.
Uitschrijven voor een sessie kan door naar je bevestigingsmail te gaan en te klikken op ‘Antwoord bewerken’.
Uitschrijven kan tot 15 april 2024.

Prijs

Deelname aan al onze sessies is gratis. Belangrijk is wel om je enkel in te schrijven voor sessies waarvan je zeker weet dat je aanwezig kan zijn. Indien je een sessie niet kan bijwonen, schrijf je zeker op tijd uit. Als je dit niet doet, wordt er een factuur van €25 per gemiste sessie per e-mail verzonden.

uitgebreideinfo

Uitgebreide info over onze sessies

Maandag 22/04

09u30 — 10u15 > Keynote (Sessie 01) : Spectrumschool Antwerpen: het praktijkverhaal van een school met een doordacht armoede- en kostenbeleid > door Christine Hannes, directeur GO! Spectrumschool Deurne en Borgerhout – onbeperkt deelnemers

De GO! Spectrumschool is bewust gekozen: we hebben een heel divers opleidingsaanbod én publiek. Onze leerlingen zijn heel divers maar wat hen allen verbindt is dat ze, volgens de huidige OKI-normen, kansarm zijn. Dat is merkbaar en voelbaar bij elk gesprek en in elke les. Daarom is het ontzettend belangrijk om hier bij elk aspect van onze schoolorganisatie en -beleid voldoende rekening mee te houden. Gaande van lesmateriaal tot uitstappen tot inhoud van klasgesprekken.

11:00 – 12:30 > Dialoogtafel (Sessie 02) : Omgaan met culturele verschillen in de klas: casus bespreking > door Mounira Boulahoual (onderwijsopbouwwerker SAAMO) – max. 20 deelnemers

Aan de hand van enkele casussen gaat Mounira Boulahoual, onderwijsopbouwwerker bij SAAMO, met deelnemers in gesprek rond armoede en culturele gevoeligheden.

11u00 — 12u00 > Workshop (Sessie 03) : De digitale kloof verkleinen * > door Charlotte Schreuer (Link in de kabel) – onbeperkt deelnemers

Reeds 20 jaar bestrijdt Link in de Kabel de digitale kloof bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Digitale vaardigheden en mediawijsheid zijn hierbij geen doel op zich maar eerder een middel tot sociale vooruitgang en een wapen in de strijd tegen (kans)armoede. Ontdek in deze sessie op welke leuke en speelse manieren zij dit doen en wat dit eventueel kan betekenen voor jullie school. Daarnaast zoomt Link in de Kabel graag in op wat het voor gezinnen zo moeilijk maakt om digitaal hun weg te vinden en op welke manier dit verbeterd zou kunnen worden, vertrekkende vanuit de ervaringen op het veld van onder meer OKAN-leerkrachten en van brugfiguren die samen met Link in de Kabel een mediawijs traject opstartten bij gezinnen thuis.

* Deze is een betalend workshop die we gratis aanbieden. Indien je je inschrijft maar toch afwezig bent op de sessie zonder ons van tevoren te verwittigen, zullen we je een forfetaire bedrag van €25 aanrekenen.

14u30 – 16u00 > Dialoogtafel (Sessie 05) : Het Solidariteitsfonds > door Marijn Somers & Rudi Friedrichsen (vzw Krijt) – VOLZET

Heel wat scholen willen een solidariteitsfonds oprichten maar worstelen met de concrete uitwerking: Aan wie en waaraan besteed je geld? Wie beheert het fonds? Mag iedereen weten dat er een fonds is? Hoe zorg je dat het geld naar de juiste leerlingen gaat? Dat zijn de vragen die we in deze workshop behandelen.

19u30 – 20u30 > Dialoogtafel (Sessie 06) : Het Inschrijvingsmoment > door Colette Victor & Rudi Friedrichsen (vzw Krijt) – max. 12 deelnemers

De eerste ervaringen van ouders met de school zijn bepalend voor het verdere verloop van de daaropvolgende contactmomenten en de samenwerking tussen ouders en school. De manier waarop je als school het onthaal en/of inschrijvingsmoment organiseert, zet vaak de toon over hoe de ouders over de school denken. Hoe organiseer je het inschrijfmoment zodat je een goed zicht krijgt op de leerlingen, hun noden en gezinssituatie?

Dinsdag 23/04

09u30 — 11u30 > Workshop (Sessie 07) : Een krachtgericht partnerschap tussen school en gezin * > door Greet Op de Beeck & Erik Van Hove (CEDES vzw) – VOLZET

CEDES is een organisatie die samen met partners overal te velde innovatieve oplossingen zoekt voor de concrete uitdagingen die men ondervindt ten gevolge van armoede en diversiteit. In deze workshop deelt CEDES wat van de expertise die ze ontwikkelden in dialoog met scholen over heel Vlaanderen verspreid; zoals een concrete werkmethode (krachtgericht, positief, warm) met een ‘praatplaat’ voor ouders om vanaf de allereerste contacten met een gezin tot open dialoog te komen over alle thema’s die er toe doen om het schoolleven van elke dag toegankelijk te maken voor élke leerling.

* Deze is een betalend workshop die we gratis aanbieden. Indien je je inschrijft maar toch afwezig bent op de sessie zonder ons van tevoren te verwittigen, zullen we je een forfetaire bedrag van €25 aanrekenen.

11u30 — 12u30 > Infosessie (Sessie 08) : Aan de slag met de selfie: de nieuwe app van vzw Krijt voor een analyserapport van de armoedevaardigheid van jouw school > door Roos Fekkers & Colette Victor (vzw Krijt) – onbeperkt deelnemers

De ‘selfie’ is een nieuwe digitale tool die Krijt heeft lontwikkeld om scholen te ondersteunen die niet een Krijt-traject volgen. Het is een analyse van de armoedevaardigheid van de school a.d.h.v. een reeks vragenlijsten. De school krijgt een rapport van haar sterke en groeipunten. Hieraan gekoppeld zijn uitgebreide adviezen hoe de school het kan aanpakken. De infosessie is bedoeld voor nieuwsgierige scholen die nog geen Krijt-traject hebben gevolgd of scholen op de wachtlijst.

13u00 — 14u30 > Workshop (Sessie 09) : Klare Taal is voor iedereen * > door Fanny Vancoillie (lesgever LIGO Midden- en Zuid-West-Vlaanderen) – max. 25 deelnemers

Waarom reageren ouders niet op uw brieven? Hoe komt het dat je nooit een strookje van die leerling terugkrijgt? Waarom spreken die ouders je altijd aan, terwijl u alles in de agenda schreef? Er zijn vele redenen, maar misschien is uw tekst te moeilijk. Tijdens deze sessie leer je documenten om te zetten in een duidelijke en eenvoudige taal. Je leert bewust omgaan met je taalgebruik in geschreven communicatie. Fanny Vancoillie, lesgever bij LIGO Midden- en Zuid-West Vlaanderen, geeft je tips en tools om in de toekomst een duidelijke taal te gebruiken in brieven, formulieren, reglementen, …

Je kan als deelnemer tot 04/04/’24 voorbeelden van je schriftelijke communicatie doorsturen naar klaretaal@ligo-mzwvl.be met de vermelding ‘Week van Krijt’.

* Deze is een betalend workshop die we gratis aanbieden. Indien je je inschrijft maar toch afwezig bent op de sessie zonder ons van tevoren te verwittigen, zullen we je een forfetaire bedrag van €25 aanrekenen.

14u00 — 15u00 > Dialoogtafel (Sessie 10) : Goede praktijk: Het Veer, Antwerpen – een concreet armoedebeleid in BuLO > door Veerle Van Damme (directeur Het Veer) – GEANNULEERD

Het bewust armoedebeleid van BuLO Het Veer in Antwerpen, richt zich op het creëren van gelijke kansen en het ondersteunen van kwetsbare gezinnen. Hun beleid omvat sensitieve communicatie en ondersteuning voor gezinnen die te maken hebben met financiële moeilijkheden, met als doel hen te helpen deel te nemen aan alle aspecten van het schoolleven zonder zich buitengesloten te voelen. Directeur Veerle Van Damme vertelt hoe ze het op school aanpakken.

19u00 – 20u00 > Lezing (Sessie 11) : Leven in armoede: De Impact van Schaarste op het dagelijks handelen > door Colette Victor & Marianne van den Bremt (vzw Krijt) – max. 20 deelnemers

Mensen met een klein budget nemen vaak andere beslissingen dan mensen met een groter portefeuille. Hun keuzes lijken soms minder slim te zijn en hun situatie niet ten goede te komen. Waar ligt dit aan? Hebben arme mensen een lager IQ dan andere mensen? Zijn ze gewoon lui en ongemotiveerd? En is dit ook de reden waarom ze arm zijn? Of is er iets anders aan de hand?

Woensdag 24/04

09u30 — 10u30 > Dialoogtafel (Sessie 12) : Goede praktijk: Bruggen bouwen. Armoedebewust in het secundair onderwijs > door Caroline Roose (Futura Secundair Menen-Wervik) – VOLZET

In het secundair onderwijs is het cruciaal om bruggen te bouwen naar gelijke kansen voor alle leerlingen. Dit houdt in dat scholen niet alleen oog hebben voor academische prestaties, maar ook voor de sociale en financiële uitdagingen waarmee sommige leerlingen worden geconfronteerd. Door armoede te erkennen en actief te werken aan inclusie, kunnen scholen een veilige en ondersteunende omgeving creëren waarin alle leerlingen kunnen gedijen en hun volledige potentieel kunnen bereiken. Caroline Roose verteld hoe ze het op school aanpakken.

10u30 — 11u30 > Dialoogtafel (Sessie 13) : Ervarend Wijs: Ervaringsverhalen in Armoede en Sociale Uitsluiting > door Rudi Friedrichsen, Marianne van den Bremt & Roos Fekkers (vzw Krijt) – max. 30 deelnemers

In deze sessie delen de Krijt-ervaringsdeskundigen Marianne van den Bremt en Rudi Friedrichsen hun persoonlijke reis door armoede, waarbij ze krachtige getuigenissen presenteren. We verkennen concrete situaties met een evidentielijst, en onderzoeken hoe eigen jeugdervaringen zich verhouden tot het beleven van armoede als ouder. Samen streven we naar een begrip van wat het betekent om in armoede te leven, en ontdekken we collectieve stappen naar sociale inclusie.

10u30 — 12u00 > Workshop (Sessie 14) : Aan de slag met je school rond onbetaalde schoolfacturen > door Veerle Van Mossevelde (BudgetInZicht Oost-Vlaanderen) – VOLZET

Wat komt aan bod tijdens deze vorming? Inzichten over de binnen- en buitenkant van armoede. Hoe kan je werken aan het vertrouwen en communicatie met ouders? Tijdens welke momenten kan je dit doen? Welke tips helpen je daarbij? Een overzicht van hulpverlening en diensten waar jouw school beroep op kan doen. Beknopte uitleg over het traject waarbij je school begeleiding kan aanvragen om een armoede-en kostenbeleid op te zetten.

13u00 — 14u30 > Workshop (Sessie 04) : Hoe bereik je alle ouders? * > door Samira Azeroual (KOOGO) – VOLZET

In deze workshop staat de overlegcultuur tussen school en ouders centraal. Er worden handvaten en tips aangereikt over hoe je als school kan omgaan met ouders die niet betrokken lijken en met wie het dus moeilijk is om in overleg te gaan.

* Deze is een betalend workshop die we gratis aanbieden. Indien je je inschrijft maar toch afwezig bent op de sessie zonder ons van tevoren te verwittigen, zullen we je een forfetaire bedrag van €25 aanrekenen.

14u30 — 15u30 > Dialoogtafel (Sessie 15) : Leerzaam Beheren: Workshop voor een Bewust Boeken- en Materialenbeleid in het Secundair Onderwijs > door Colette Victor & Marianne van den Bremt (vzw Krijt) – max. 20 deelnemers

Op 1 september willen we alle leerlingen, inclusief die waarvan de ouders financiële uitdagingen kennen, met het nodige schoolmateriaal in de klas zitten. Delen jullie deze ambitie? We bespreken hoe je dit kan realiseren door te starten met een sterke visie, bieden tips en tricks aan, samenwerking met boekenleveranciers, en bespreken waarom deelnemen aan de Boekencheck een waardevolle stap is. Deze sessie is bedoeld voor secundaire scholen.

19u00 — 20u30 > Workshop (Sessie 16) : Klare Taal is voor iedereen * > door Fanny Vancoillie (lesgever LIGO Midden- en Zuid-West-Vlaanderen) – max. 25 deelnemers

Waarom reageren ouders niet op uw brieven? Hoe komt het dat je nooit een strookje van die leerling terugkrijgt? Waarom spreken die ouders je altijd aan, terwijl u alles in de agenda schreef? Er zijn vele redenen, maar misschien is uw tekst te moeilijk. Tijdens deze sessie leer je documenten om te zetten in een duidelijke en eenvoudige taal. Je leert bewust omgaan met je taalgebruik in geschreven communicatie. Fanny Vancoillie, lesgever bij LIGO Midden- en Zuid-West Vlaanderen, geeft je tips en tools om in de toekomst een duidelijke taal te gebruiken in brieven, formulieren, reglementen, …

Je kan als deelnemer tot 04/04/’24 voorbeelden van je schriftelijke communicatie doorsturen naar klaretaal@ligo-mzwvl.be met de vermelding ‘Week van Krijt’.

* Deze is een betalend workshop die we gratis aanbieden. Indien je je inschrijft maar toch afwezig bent op de sessie zonder ons van tevoren te verwittigen, zullen we je een forfetaire bedrag van €25 aanrekenen.

19u00 — 20u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 17) : Ogen en oren voor armoede > door Colette Victor & Rudi Friedrichsen (vzw Krijt) – max. 12 deelnemers

Armoede is nog altijd een taboe in onze samenleving. Gezinnen in armoede lopen er vaak niet mee te koop. Wat voor effect heeft het opgroeien in armoede op het schoolleven? Hoe kan de school de impact van armoede binnen haar muren verminderen? En hoe begeleid je een school om bewust om te gaan met signalen van armoede?

Donderdag 25/04

09u00 — 10u00 > Dialoogtafel (Sessie 18) : Financiële Zorg: Dialoogtafel over de opvolging van (onbetaalde) schoolfacturen > door Sue Tack (vzw Krijt) – VOLZET

Hoe zorg je er als school voor dat de opvolging van schoolrekeningen vlot verloopt? Wat kan je leren van onbetaalde facturen? Wat zijn voor- en nadelen van zelf de betalingen opvolgen versus ze uit handen geven? Wat met ouders die niet kunnen betalen versus ouders die niet willen betalen?

10u00 — 11u30 > Inleiding met dialoog (Sessie 19) : Blinde vlekken van scholen: Kansen door samenwerkingen met brugorganisaties > door Karin Nelissen (’t Lampeke Leuven) – onbeperkt deelnemers

Blinde vlekken van scholen, zoals het onderschatten van de impact van sociaaleconomische factoren op het leerproces van studenten, kunnen de kansenongelijkheid vergroten. Samenwerkingen met brugorganisaties kunnen deze blinde vlekken aanpakken en nieuwe mogelijkheden creëren. Door gezamenlijke inspanningen kunnen scholen en brugorganisaties een netwerk van ondersteuning opbouwen voor leerlingen in kwetsbare situaties. Karin Nelissen van ’t Lampeke in Leuven, verteld hoe ze het aanpakken.

11u30 — 12u30 > Dialoogtafel (Sessie 20) : Goede praktijk: Sint-Benedictus, Poperinge – bewust omgaan met armoede op een basisschool > door Ineke Hebben (pedagogisch coördinator & zorgcoördinator) – VOLZET

In deze sessie maak je kennis met een basisschool diep in de Westhoek, die hun school, ouders en leerlingen tijdens een Krijt-traject nog beter leerde kennen. Vanuit een grondige analyse kwamen ze tot een gedragen kansarmoedevisie binnen hun pedagogisch project en stelde ze een actieplan op. Vanuit de werkgroep ‘kansarmoede’, waarbij verschillende partners binnen en buiten de school betrokken worden, worden verdere to-do’s besproken.

13u00 — 14u30 > Presentatie (Sessie 21) : Partnerschap tussen ouders en school, voor jou evident? > door Recht-Op – onbeperkt deelnemers

Recht-Op ontwikkelde samen met ouders in armoede enkele materialen die het onderwijsveld kan inspireren, motiveren en ondersteunen om met partnerschap tussen ouders en school aan de slag te gaan. Ontdek in dit webinar welke materialen (kaartspel, geluidsfragmenten, illustraties, …) dit zijn en hoe je er mee aan de slag kan.

14u30 – 15u30 > Dialoogtafel (Sessie 22) : Goede praktijk: Je schoolteam meenemen in het verhaal van kansarmoede > door Marleen Slootmaekers (directeur VBS Rekem) – VOLZET

Marleen Slootmaekers, directie gemeentelijke basisschool Rekem, is altijd alert geweest voor kansarmoede en betaalbaarheid van het onderwijs. Zij vertelt over het kostenbeleid van haar school én over hoe zij het schoolteam stimuleert om blijvend aandacht te hebben voor kansarmoede. Tijdens de sessie voorziet zij ook tijd om beknopt ervaringen, vragen en bedenkingen uit te wisselen.

14u30 – 16u00 > Infosessie (Sessie 23) : Het groepstraject van vzw Krijt voor een bewust overkoepelend armoedebeleid (voor lokale besturen, scholengroepen of -gemeenschappen groepstrajecten) > door Colette Victor & Roos Fekkers (vzw Krijt) – onbeperkt deelnemers

Het groepstraject houdt in dat een lokaal bestuur, deelnemende scholen en lokale (welzijns)partners in een overkoepelend begeleidingstraject stappen. Ze worden begeleid door een trajectmedewerker, gespecialiseerd inzake armoede en de onderwijscontext en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Samen gaan ze een veranderingsproces aan om een overkoepelend beleid uit te werken op vlak van armoede en kostenbeleid. Tijdens deze infosessie geeft vzw Krijt uitleg over hoe zo’n groepstraject in elkaar zit.

19u30 – 20u30 > Uitwisselingstafel (Sessie 24) : Bewust kostenbeleid in secundair onderwijs > door Amélie Denayer en Rudi Friedrichsen (vzw Krijt) – max. 12 deelnemers

In deze workshop gaan Amélie Denayer en Rudi Friedrichsen van vzw Krijt dieper in op de verschillende aspecten van een bewust kostenbeleid op een secundaire school. Ze bekijken onder andere hoe je de schoolkosten betaalbaar kan houden en laten ruimte voor uitwisseling.

Vrijdag 26/04

09u00 — 10u00 > Dialoogtafel (Sessie 25) : Goede praktijk: Kostenbewust omgaan met leerlingen in het technisch en beroepsonderwijs > door Cindy Jonckhere (beleidsmedewerker gelijke onderwijskanse, MSKA Roeselare) – VOLZET

Cindy Jonckheere, beleidsmedewerker gelijke kansen bij MSKA Roeselare, vertelt hoe de school via een doordacht kostenbeleid op zoek gaan naar oplossingen, specifiek gericht op de praktijkvakken (werkmaterialen, werkkledij), waardoor de studiekeuze van leerlingen in het technisch en beroepsonderwijs niet bepaald wordt door de kostprijs.

09u00 — 10u00 > Dialoogtafel (Sessie 26) : Bewust kostenbeleid in het basisonderwijs > door Roos Fekkers & Marianne van den Bremt (vzw Krijt) – VOLZET

Sta jij stil bij de kosten die je vraagt aan ouders rond materialen, uitstapjes of andere activiteiten? In een gesprek bekijken we samen welke (verborgen) kosten zoal gevraagd worden aan ouders en bedenken alternatieven waar mogelijk.

10u30 – 11u30 > Keynote (Sessie 27) : Sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijslandschap > door Dr. Graziela Dekeyser (onderzoeker en docent Educatie en Samenleving onderzoekseenheid van de KU Leuven) – onbeperkt deelnemers

Ondanks inspanningen om gelijke kansen te bevorderen, blijven bepaalde groepen leerlingen in ons onderwijssysteem achtergesteld. Factoren zoals socio-economische achtergrond, etniciteit en thuissituatie spelen hierbij een rol. Het is essentieel om deze ongelijkheid aan te pakken door middel van gerichte maatregelen. Alleen zo kan het onderwijs echt een hefboom zijn voor sociale mobiliteit en gelijke kansen voor alle leerlingen waarborgen. Dr. Graziela Dekeyser deelt haar inzichten hierover in deze afsluitende keynote speech.

13u00 — 14u30 > Workshop (Sessie 28) : Hoe omgaan met signalen van armoede op school > door Nicole Formesyn (beleidsmedewerker, SAAMO Oost-Vlaanderen) & Myriam Suetens (teamcoördinator onderwijs, SAAMO provincie Antwerpen) – VOLZET

Armoede is niet altijd zichtbaar, dat maakt het soms moeilijk om bepaalde situaties goed in te schatten. Voor welke signalen moeten we alert zijn? Hoe pakken we dit aan? Wat doen we als we signalen opvangen? Hoe passen we ons beleid aan? Nicole Formesyn en Myriam Suetens, beleidsmedewerkers onderwijs bij SAAMO, geven jou een kader en handvaten om als school armoedevaardiger te worden.

14u00 — 15u30 > Infosessie (Sessie 29) : Train the trainer opleiding tot lokale Krijt-begeleider (voor lokale besturen, scholengroepen- of – gemeenschappen, brugfiguren, onderwijsopbouwwerkers…) > door Colette Victor & Marijn Somers (vzw Krijt) – onbeperkt deelnemers

Begeleid jij scholen? En wil jij met hen werken aan een bewust armoede- en kostenbeleid? Dan is de train-the-traineropleiding van vzw Krijt misschien wel interessant voor jou. Deze opleiding is gericht op personen die werken in onderwijsflankerende diensten, steden en gemeenten, Sociale Huizen, scholengemeenschappen, onderwijsverstrekkers,… In deze inforsessie vertellen we je wat de opleiding inhoudt.

uitgebreideinfo

Inschrijven

Inschrijven is verplicht! Scholen die in schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 een Krijt-traject hebben gevolgd, kunnen van van 27 februari tot 12 maart inschrijven. Ze krijgen hiervoor een uitnodiging via mail. Andere scholen en organisaties kunnen inschrijven vanaf 12 maart. Wees er snel bij want sommige sessies zullen snel volzet zijn!

Inschrijven kan je via deze link of via onderstaande knop.