Wat is een Selfie?

Selfie – een beeld op jouw armoedebeleid

Wil je graag weten hoe goed jouw school het doet op het gebied van armoede- en kostenbeleid? Of wil je weten wat je zou kunnen doen om het armoede- en kostenbeleid op jouw school te verbeteren? Merk je dat er leerlingen op jouw school leven in (kans)armoede en wil je weten hoe de school hen de meeste kansen kan geven?

Doe dan de “Selfie”! Een analyse op basis van vragenlijsten voor beleid, leerkrachten, ouders en leerlingen (derde graad secundair).

De resultaten van de bevragingen worden ingedeeld in 6 domeinen (visie op armoede, communicatie, kostenbeleid, schoolrekening, participatie en solidariteitsfonds) en vervolgens in 18 clusters (kennis over armoede op school; armoedebewust handelen; visie op armoede, inschrijvingsbeleid; bereikbaarheid en aanspreekbaarheid; schriftelijke en digitale communicatie met ouders; vertrouwen, laagdrempelig contact en veiligheid; betaalbaarheid; duidelijkheid en transparantie; opvolgen (onbetaalde) schoolfactuur; opstellen factuur / duidelijkheid; wettelijke bepalingen; materiaal; uitstappen; huiswerk; ouders; solidariteitsfonds en overige)

In elke cluster wordt het resultaat van de kerngroep, de leerkrachten, de ouders en (in het secundair) de leerlingen van de 3e graad getoond

Voorbeeld van het rapport:

Selfie account

Maak een account aan in onze applicatie: https://selfie.vzwkrijt.be/

Hulp nodig bij het aanmaken van je account? Raadpleeg hier onze handleiding.

Met grote dank aan De Warmste Week, Solvay en CTG Belgium die de selfie-applicatie mogelijk hebben gemaakt.