Selfie > hoe werkt het?

Hoe gaat de selfie in z’n werk? Een stappenplan

Stel een werkgroep samen op jullie school om rond armoede- en kostenbewust beleid te werken. Idealiter bestaat deze werkgroep uit beleid, secretariaat, leerkrachten, een externe organisatie met een expertise in armoede (bv OCMW of armoedeorganisatie) en ouders (met of zonder armoede-ervaring). Ouders met armoede-ervaring hebben een grote meerwaarde voor de werkgroep. Het is niet makkelijk om hen hiervoor te vinden, maar probeer toch een manier te vinden om hun stem te laten doorklinken, bijvoorbeeld via een taalgroepje voor moeders op school of een één op één gesprek.

Maak een account aan op het online platform (voor meer uitleg, klik hier).

Voeg je school of scholen toe aan het account aan de hand van het instellingsnummer.

Voeg een traject toe aan de school. Je kan meerdere trajecten toevoegen. Heb je bijvoorbeeld meerdere campussen of verschilt de armoedeproblematiek tussen de verschillende richtingen die je school aanbiedt, kan je ervoor kiezen om verschillende trajecten aan te maken. Per traject wordt een set vragenlijsten aangemaakt.

Je kan ofwel meerdere scholen toevoegen aan de hand van hun instellingsnummer en dan een traject per school maken. Of je kan 1 school toevoegen aan de hand van het instellingsnummer en daar meerdere trajecten onder plaatsen. Dit maakt geen verschil.

Verstuur vanuit de links vanuit de applicatie: Ga hiervoor naar de details van het aangemaakte traject, in de rechterbovenhoek van het scherm zie je de gele knop “enquete link verzenden” Je ontvangt nu 3 (basisonderwijs) of 4 (secundair onderwijs) verschillende links in je mail. Voor elke doelgroep 1 link.

Verstuur de links naar de doelgroepen waarvoor de vragenlijst bestemd is via je eigen mailbox of een digitaal platform zoals SmartSchool. De vragenlijst voor leerkrachten, ouders en leerlingen van de derde graad secundair onderwijs worden individueel en anoniem ingevuld.

Vul de vragenlijst voor de kerngroep in als groep. Deze vragenlijst moet maar 1x ingevuld worden.

Het liefst bevraag je de ouders op papier omdat je op die manier ook de minst digitaal-vaardige of bereikbare ouders kunt bevragen. De vragenlijsten op papier, zijn hier terug te vinden in 5 talen: Vragenlijsten.
De op papier ingevulde vragenlijsten dienen door jullie handmatig ingegeven te worden via de link voor de vragenlijst voor ouders. Verdeel de papieren vragenlijsten onder een aantal collega’s om het werk te verlichten.
Zijn er heel veel ouders op jullie school, kan je ook overwegen om ook de digitale link te sturen naar de ouders en hen de keuze te geven het ofwel digitaal ofwel op papier in te vullen.

Volg in de applicatie op hoeveel vragenlijsten er al werden ingevuld.

Via de knop “Resultaten weergeven” zie je welke antwoorden er per vraag gegeven zijn. We hebben voor elke vraag een doel op het antwoord “JA” vastgelegd, indien het doel niet behaald werd, wordt er per vraag een advies geformuleerd. We beseffen dat dit vrij zwart/wit is. Bekijk wat de situatie is op jullie school en ga naar eigen inzicht aan de slag met het advies.

Ga aan de hand van het rapport na wat jullie volgende stappen zijn om een armoede- en kostenbewuste school te worden.

Bepaal jullie prioriteiten en werk hier naar toe, verdeel de taken binnen de werkgroep. Neem hier zeker niet teveel hooi op jullie vork. 1 a 2 domeinen om mee te starten, is prima.

Vragen?

Voor vragen kunnen je terecht bij helpdesk@vzwkrijt.be.