Selfie > FAQ

Wat is een selfie?

Onze begeleidingen starten altijd met een analyse van de situatie op school. We noemen dit de schoolfoto. Om scholen de kans te geven zelf een analyse te doen van hun school, ontwikkelden we de selfie. We hebben al onze kennis en ervaring er in gestoken om adviezen te formuleren op basis van de behaalde scores. Hier kan de school zelf mee aan de slag om beter tegemoet te komen aan de noden van leerlingen en gezinnen in armoede.

Waarom zou je kiezen voor een selfie?

Vzw Krijt kan maar een beperkt aantal scholen per jaar begeleiden in een begeleidingstraject. We merkten dat er veel meer scholen zich aanmelden voor een traject dan dat er plaats is. Om scholen toch de kans te geven om aan de slag te gaan met onderbouwde adviezen, werd de selfie ontwikkeld. Elke school die werk wilt maken van een armoede en kostenbewust beleid, kan kiezen voor een selfie.

Waarom moet je betalen voor een selfie, maar niet voor een begeleidingstraject?

De begeleidingstrajecten van vzw Krijt worden volledig gefinancierd door de Vlaamse Overheid en Welzijnszorg.

De ontwikkeling van de software werd gesubsidieerd door De Warmste Week en Solvay en uitgevoerd door CTG Belgium onder een solidair tarief, maar de bijhorende licenties voor de gebruikers moeten we zelf betalen. Hiervoor vragen we een bijdrage.

Hoeveel tijd hebben we nodig voor het maken van de selfie?

Het abonnement loopt per 3 maanden. Dit is ruim genoeg om alle vragenlijsten te genereren, te verspreiden en de resultaten te bekijken.

Ouders beantwoorden ongeveer 15-20 meerkeuzevragen, leerkrachten ongeveer 30 en leerlingen van de 3e graad ongeveer 10.

Geef ouders en leerkrachten ongeveer 2 weken de tijd voor het invullen van de vragenlijst.

Veel scholen kiezen ervoor om de leerlingen de vragen te laten invullen tijdens een titularisuur.

Het invullen van de vragenlijst voor de kerngroep, vraagt iets meer tijd. Plan hiervoor een uurtje om samen met de werkgroep de vragen te overlopen.

We hebben de selfie gedaan, maar zouden toch nog graag een begeleidingstraject van vzw Krijt willen volgen. Kan dat?

Ja, elke school kan zich kandidaat stellen voor een traject, ongeacht of er een selfie gedaan is of niet.

Onze school heeft verschillende campussen, kunnen we aparte vragenlijsten afnemen?

Het kan soms interessant zijn om de vragenlijsten apart af te nemen bij leerkrachten, ouders en leerlingen. De situatie op de ene campus of vestigingsplaats kan immers enorm verschillen.

Hiervoor zijn er twee opties:

  • Optie 1: Na het aanmaken van het account kan je zoveel scholen toevoegen als je wilt en per school een of meerdere sets vragenlijsten aanmaken. Deze krijgen dan allemaal een aparte link en worden apart getoond in de applicatie.
  • Optie 2: Maak een account aan voor elke campus of vestigingsplaats. Dit houdt in dat jullie 2 of meer accounts aanmaken en dus ook voor meerdere accounts betalen. Deze optie kan gekozen worden als elke campus of vestiging de resultaten in eigen beheer wilt houden.

Ik loop vast. Waar kan ik terecht voor hulp?

Mijn account is verlopen en ik ben vergeten mijn resultaten te downloaden. Wat nu?

Dit kunnen we oplossen zonder het account te heractiveren (en dus zonder kosten). Stuur een mailtje naar helpdesk@vzwkrijt.be

Waarom kan ik enkel met een creditcard betalen?

Per inlog betaalt vzw Krijt een bedrag aan licenties aan Microsoft. We hebben besloten om te werken met een abonnement per 3 maanden voor de gebruikers. Zo wordt de applicatie niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk en kunnen we de kosten altijd dekken. De betaalmodule aanvaardt enkel creditcards voor het afsluiten van abonnementen.

Vergeet zeker niet je plan op te zeggen voor de verstrijkdatum van het abonnement.

Ik ben vergeten mijn plan op te zeggen en heb nu ongewild voor 3 maanden extra betaald

Neem contact op met de helpdesk, dan kunnen we kijken of er een restitutie kan zijn.