Korte geschiedenis

vzw Krijt: samenwerken aan kansrijk en betaalbaar onderwijs

Vzw Krijt is ontstaan in juli 2020 uit een samensmelting van het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ en de trajectwerking van de vzw Schulden op School.

Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen werd opgericht in januari 2017. Bij de oprichting waren er heel wat inhoudelijke partners betrokken die nu nog actief zijn in de stuur- of klankbordgroep. In september 2017 begeleidden we een eerste lichting van 45 scholen. Tijdens de eerste twee schooljaren waren dat enkel secundaire scholen, vanaf het schooljaar ‘19-’20 kwamen daar ook basisscholen bij.

SOS Schulden Op School ontstond in 1998 en begeleidt al meer dan twintig jaar scholen en lokale besturen in hun zoektocht naar een kostenbewust en kostenbeheersend beleid. Dat doen ze door middel van sensibilisering, vormingstrajecten, congressen, talloze publicaties en het uitwerken van tools voor het brede onderwijsveld.

Het onderbrengen van de vormingstrajecten van vzw Schulden op School binnen de vzw Krijt was een unieke kans om de projecten verder te professionaliseren en de continuïteit te waarborgen. Vzw Schulden Op School zal de komende jaren een complementaire rol op zich nemen. Ze zal daarbij haar expertise ter beschikking stellen als consultancy-organisatie.

De vraag naar ondersteuning is groot. Daarom trainen we sinds schooljaar ‘19-’20 ook professionals in het bredere middenveld om met onze aanpak aan de slag te gaan. Ontdek meer informatie over onze maatgerichte schooltrajecten of over ons train-the-trainertraject.

Partners