Traject door een lokale begeleider

Een Krijt-traject door een lokale begeleider

Als school kan je je elk jaar tussen januari en februari kandidaat stellen om het schooljaar daarop een gratis Krijt-trajectbegeleiding te doen. Ieder jaar zijn er meer kandidaatscholen dan plaatsen. Daarom heeft vzw Krijt de laatste jaren sterk ingezet op het opleiden van professionals van partnerorganisaties als lokale Krijt-begeleider. Het gaat bijvoorbeeld om beleidsmedewerkers van lokale besturen, scholengroepen of -gemeenschappen, brugfiguren, onderwijsopbouwwerkers, medewerkers Huis van het Kind of het OCMW… Deze lokale begeleiders gaan inhoudelijke en procesmatig op dezelfde wijze aan de slag als de Krijt-trajectbegeleiders. Ze krijgen hierbij blijvend steun en input van vzw Krijt. Maar waar vzw Krijt scholen begeleidt in de hele Nederlandstalige Gemeenschap (dus Vlaanderen en Brussel) doen zij dat enkel in hun eigen regio.

Voordelen van een lokale Krijt-begeleiding

Uiteraard begeleiden de trajectbegeleiders van vzw Krijt vaker Krijt-trajecten dan lokale Krijt-begeleiders. Toch heeft een begeleiding door een lokale Krijt-begeleider verschillende voordelen:

  • De looptijd van een Krijt-traject begeleid door vzw Krijt zelf is één schooljaar. Een lokale begeleider kan het traject meer laten lopen op het tempo van de school. Al moedigen we scholen aan om het traject toch binnen 2 jaar af te ronden om zo het momentum niet te verliezen.
  • Een lokale Krijt-begeleider kent veel beter het aanbod van de lokale spelers en de organisaties waarmee de school kan samenwerken. Er bestaat al een netwerk en doorverwijzen naar de juiste persoon of organisatie kan in de meeste gevallen snel gebeuren.
  • Wanneer het Krijt-traject is afgelopen, is de lokale Krijt-begeleider veel beter geplaatst om een nazorgaanbod te voorzien vb. blijvend deelname aan de werkgroep, lokale scholen bij elkaar brengen om uit te wisselen rond good practices, een nascholing voor het team te organiseren… Een trajectbegeleider van vzw Krijt zelf kan na het jaar begeleiding enkel nog inhoudelijke feedback geven op een vraag.

Voordelen lokale Krijt-begeleider

Uiteraard begeleiden de trajectbegeleiders van vzw Krijt vaker Krijt-trajecten dan lokale Krijtbegeleiders. Toch heeft een begeleiding door een lokale Krijt-begeleider verschillende voordelen:

  • De looptijd van een Krijt-traject begeleid door vzw Krijt zelf is één schooljaar. Een lokale begeleider kan het traject meer lopen op het tempo van de school. Al moedigen we scholen aan om het traject toch binnen 2 jaar af te ronden om zo het momentum niet te verliezen.
  • Een lokale Krijt-begeleider kent veel beter het aanbod van de lokale spelers en de organisaties waarmee de school kan samenwerken. Er bestaat al een netwerk en doorverwijzen naar de juiste persoon of organisatie kan in de meeste gevallen snel gebeuren.
  • Wanneer het Krijt-traject is afgelopen, is de lokale Krijt-begeleider veel beter geplaatst om een nazorgaanbod te voorzien vb. blijvend deelname aan de werkgroep, lokale scholen bij elkaar brengen om uit te wisselen rond good practices, een nascholing voor het team te organiseren… Een trajectbegeleider van vzw Krijt zelf kan na het jaar begeleiding enkel nog inhoudelijke feedback geven op een vraag.

Lokale Krijt-begeleider zoeken

Ben je benieuwd of er in jouw stad of gemeente een opgeleide lokale Krijt-begeleider is? Beneden op de interactieve kaart van Vlaanderen kan je dat nagaan door te klikken op je provincie.

Is er een lokale Krijt-begeleider in jullie gemeente of stad? Neem dan contact op met Colette Victor. Ze zal jullie in contact brengen. Contactgegevens Colette Victor: colette.victor@vzwkrijt.be – GSM: 0473 567 279