Tools

Het STOS team ontwikkelde de afgelopen jaren verschillende praktische handleidingen waarmee scholen aan de slag kunnen gaan. Ook verzamelen we goede praktijkverhalen rond een waaier van thema’s om schoolteams te inspireren. Terug te vinden onder achtergrondverhalen zijn o.a. cases van gezinnen in armoede en uitleg over de tussenkomsten van mutualiteiten voor bepaalde extra-muro activiteiten…

Goede praktijken:
Handleidingen:
Achtergrond verhalen:
Werkmap:
Presentaties openvenstermomenten:

GENT 2019

WS: Helder communiceren met ouders – Eva Germeys en Marianne Van den Bremt

Duidelijke communicatie 6 tips (doc)

Duidelijke communicatie oefeningen (doc)

WS: Procedure opvolgen schoolfacturen - Julchen Buys (SOS Schulden op School vzw)

Procedure opvolging onbetaalde rekeningen (pdf)

Voorstel procedure opvolging facturen (pdf)

WS: Een goede samenwerking tussen ouders en school - Jan De Mets van UGent

Boeken links (doc)

Partnerschap met ouders (ppt)

Sjabloon uithangborden-diamanten-knipperlichten (doc)

WS: Hoe bruggen bouwen met ouders - Brugfiguren Gent

De brug slaan tussen school en ouders (ppt)

WS: Ontwikkelen van een kansarmoedebeleid op school – Ronald Van Gemerde en Marie Reusen

Ontwikkelen van een kansarmoedebeleid op school (pdf)

Kansarmoedebeleid Sint-Janshof (pdf)

Welke hefboom is de school in mijn leven (doc)

WS: Met laptops aan de slag en toch nog kostenbewust – Tommy Es & Miet De Bruycker

Met laptops aan de slag en toch nog kostenbewust (ppt)

Andere WS

Solidariteitsfonds – Miet De Bruycker (ppt)

Verrijkende visie – Marijn Somers & Miet De Bruycker (ppt)

De schoolrekening: Wat nu? – Marie Reusen (pdf)

POM (pdf)

LEUVEN 2019

Lezing: Orhan Agirdag, Professor onderwijs en samenleving, KU Leuven

Omgaan met culturele diversiteit (ppt)

WS: Helder communiceren met ouders – Eva Germeys en Marianne Van den Bremt

Duidelijke communicatie 6 tips (doc)

Duidelijke communicatie oefeningen (doc)

WS: Onderwijs toegankelijker maken voor mensen met een migratie achtergrond – Chris Wyns (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Toegankelijk onderwijs (ppt)

WS: Omgaan met weerstand – Bieze Van Wassenhoven

Kleur Bekennen: Omgaan met weerstand (ppt)

Andere WS

Solidariteitsfonds – Miet De Bruycker (ppt)

Wat je niet uitgeeft, moet je niet betalen – Marie Reusen (pdf)

Wat houdt het STOS-traject in? – Marie Reusen (pdf)

Vorige nieuwsbrieven