Tools

Het team van vzw Krijt ontwikkelde de afgelopen jaren verschillende handleidingen waarmee scholen aan de slag kunnen. We verzamelden goede praktijkverhalen en praktische voorbeelden rond een waaier aan thema’s om schoolteams te inspireren.

Goede praktijken

Handleidingen

Werkmap

Algemeen

Draaiboek

Veelgestelde vragen

• Brochures Werkmap: zie Handleidingen > Brochures Werkmap Krijt

Workshops & Presentaties

Openvenster 2019

GENT

WS: Helder communiceren met ouders – Eva Germeys en Marianne Van den Bremt:
Duidelijke communicatie 6 tips (doc)
Duidelijke communicatie oefeningen (doc)

WS: Procedure opvolgen schoolfacturen – Julchen Buys (SOS Schulden op School vzw):
Procedure opvolging onbetaalde rekeningen (pdf)
Voorstel procedure opvolging facturen (pdf)

WS: Een goede samenwerking tussen ouders en school – Jan De Mets van UGent:
Boeken links (doc)
Partnerschap met ouders (ppt)
Sjabloon uithangborden-diamanten-knipperlichten (doc)

WS: Hoe bruggen bouwen met ouders – Brugfiguren Gent:
De brug slaan tussen school en ouders (ppt)

WS: Ontwikkelen van een kansarmoedebeleid op school – Ronald Van Gemerde en Marie Reusen:
Ontwikkelen van een kansarmoedebeleid op school (pdf)
Kansarmoedebeleid Sint-Janshof (pdf)
Welke hefboom is de school in mijn leven (doc)

WS: Met laptops aan de slag en toch nog kostenbewust – Tommy Es & Miet De Bruycker:
Met laptops aan de slag en toch nog kostenbewust (ppt)

Andere WS:
Solidariteitsfonds – Miet De Bruycker (ppt)
Verrijkende visie – Marijn Somers & Miet De Bruycker (ppt)
De schoolrekening: Wat nu? – Marie Reusen (pdf)
POM (pdf)

LEUVEN

Lezing: Orhan Agirdag, Professor onderwijs en samenleving, KU Leuven:
Omgaan met culturele diversiteit (ppt)

WS: Helder communiceren met ouders – Eva Germeys en Marianne Van den Bremt:
Duidelijke communicatie 6 tips (doc)
Duidelijke communicatie oefeningen (doc)

WS: Onderwijs toegankelijker maken voor mensen met een migratie achtergrond – Chris Wyns (Katholiek Onderwijs Vlaanderen):
Toegankelijk onderwijs (ppt)

WS: Omgaan met weerstand – Bieze Van Wassenhoven:
Kleur Bekennen: Omgaan met weerstand (ppt)

Andere WS:
Solidariteitsfonds – Miet De Bruycker (ppt)
Wat je niet uitgeeft, moet je niet betalen – Marie Reusen (pdf)
Wat houdt het STOS-traject in? – Marie Reusen (pdf)

Openvenster 2021

• Binnenkort

Nieuwsbrieven