Train-the-trainer

Iets voor jou?

Begeleid jij scholen? En wil jij met hen werken aan een bewust armoede- en kostenbeleid? Dan is de train-the-traineropleiding van Krijt misschien wel interessant voor jou. Deze opleiding is gericht op personen die werken in onderwijsflankerende diensten, steden en gemeenten, Sociale Huizen, scholengemeenschappen, onderwijsverstrekkers,…

Wat kan de train the trainer opleiding voor jouw lokaal bestuur betekenen?

Reacties van enkele trainees over de opleiding:

Reacties van enkele trainees over de opleiding:

Wie is Krijt?

Vzw Krijt begeleidt elk jaar dertig Nederlandstalige scholen met als doel de armoedevaardigheid van het personeel te verhogen en de financiële stress voor de ouders én de school te verlagen. We doen dit door in te zetten op de structurele werking van een school, vorming van het personeel én het inzetten op netwerken.

Ontdek hoe wij dat doen.

Inhoud programma

De opleiding combineert theorie met praktijk. We starten met drie basisdagen theorie. Hier leer je de volgende zaken:

 • Hoe je een school ondersteunt om een bewust armoede- en kostenbeleid uit te werken en welke Krijttools je daarvoor kan inzetten.
 • Brede inzichten over armoede en onderwijs.
 • Hoe je een goede tandemwerking tussen een vormingswerker en een ervaringsdeskundige in kansarmoede en uitsluiting uitbouwt.
 • Een armoedevorming op maat van een specifieke school uitwerken.

Tegelijkertijd begeleid je een school in hun armoede- en kostenbeleid. We ondersteunen jou hierin op drie manieren:

 • Twee halve dagen opleiding procesbegeleiding.
 • Vier intervisies.
 • Een buddysysteem: elke deelnemer aan de vorming wordt gekoppeld aan één van de projectmedewerkers van vzw Krijt die je steeds mag contacteren als je vragen hebt.

Ontdek het gedetailleerd programma van de vorming.

Dit traject duurt een schooljaar. De jaren daarna kan je aansluiten op inhoudelijke sessies die we aanbieden rond kosten en kansen in het onderwijs.

Wat verwachten we van jou?

 • Het begeleiden van een school tijdens het trainingsjaar om de praktijk en theorie te combineren.
 • Een engagement om daarna minsten één trajectbegeleiding per schooljaar te doen van een basis- of secundaire school binnen je eigen stad of gemeente.
 • Het Krijttraject in zijn volledigheid aan te bieden.
 • Een aanwezigheid van minstens 80% tijdens de trainingsdagen.
 • Je bent in dienst van een organisatie.

Wat verwachten we van jou?

 • Het begeleiden van een school tijdens het trainingsjaar om de praktijk en theorie te combineren.
 • Een engagement om daarna minsten één trajectbegeleiding per schooljaar te doen van een basis- of secundaire school binnen je eigen stad of gemeente.
 • Het Krijttraject in zijn volledigheid aan te bieden.
 • Een aanwezigheid van minstens 80% tijdens de trainingsdagen.
 • Je bent in dienst van een organisatie.

Praktisch

Prijssetting voor het volledige pakket is als volgt:

 • Een lokaal bestuur/scholengemeenschap/-groep met minder dan 10 scholen (op hun grondgebied) betaalt €750
 • Een lokaal bestuur/scholengemeenschap/-groep met tussen 10 en 15 scholen (op hun grondgebied) betaalt €1050
 • Een lokaal bestuur/scholengemeenschap/-groep met meer dan 15 scholen (op hun grondgebied) betaalt €1300

Hiervoor krijg je naast de vorming en begeleiding ook toegang tot al ons vormings- en sensibiliseringsmateriaal.

In het schooljaar ’24-’25 bieden we deze vorming aan in Brussel.

Werk je voor een grote organisatie? Vanaf acht tot twaalf deelnemers bieden we de vorming ook aan op maat van jouw organisatie.

Zie hier onze brochure voor meer informatie.

Geïnteresseerd?

De opleiding voor schooljaar 23-24 is reeds van start gegaan. Schrijf je hier in voor onze gratis infosessie op vrijdag 26 april 2024 van 14u – 15u30 als je interesse hebt voor de volgende train the trainer opleiding tot Krijt-begeleider.

Wil je iemand van vzw Krijt spreken?

Opleidingsdag voor ervaringsdeskundigen – thema onderwijs

Tweemaal per jaar organiseren we een trainingsdag voor zowel opgeleide als niet-opgeleide ervaringsdeskundigen in kansarmoede en sociale uitsluiting. Het thema van deze opleidingsdag is schoolwerking.

De bedoeling is om een groep van ervaringsdeskundigen te vormen waarop de deelnemers van het train-the-trainertraject een beroep kunnen doen tijdens hun begeleiding van scholen.

Wil je weten wanneer de volgende opleidingsdag gepland staat? Of wil je je hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met Colette Victor.

Opleidingsdag voor ervaringsdeskundigen – thema onderwijs

Tweemaal per jaar organiseren we een trainingsdag voor zowel opgeleide als niet-opgeleide ervaringsdeskundigen in kansarmoede en sociale uitsluiting. Het thema van deze opleidingsdag is schoolwerking.

De bedoeling is om een groep van ervaringsdeskundigen te vormen waarop de deelnemers van het train-the-trainertraject een beroep kunnen doen tijdens hun begeleiding van scholen.

Wil je weten wanneer de volgende opleidingsdag gepland staat? Of wil je je hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met Colette Victor.