Openvensterweek: 26/04 – 30/04

Openvensterweek: De week van Krijt

Om zeker te zijn dat corona dit jaar geen roet in het eten gooit, hebben we besloten om onze gebruikelijke openvenstermomenten om te zetten naar een online openvensterweek.

Ook timen we onze openvensterweek met de lancering van onze nieuwe vzw: vzw Krijt. (vzw Krijt is een fusie van ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ en de trajectwerking van SOS Schulden op School vzw.)

Weekprogramma:

Uitgebreide info over elke sessie vind je onderaan deze pagina terug. ↓ Scrol meteen naar beneden ↓.

Maandag 26/04

09u30 — 10u20 > Keynote (Keynote 1) : Onderwijs(kansen) en structurele armoedebestrijding: een onhaalbare kaart of klaveren troef? Hoe een pedagogie van het (on)mogelijke omarmen? – onbeperkt deelnemers

10u30 — 12u00 > Workshop (Sessie 01) : Hoe met ouders in gesprek gaan over schulden – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

13u30 – 14u30 > Workshop (Sessie 02) : Alle leerlingen mee op (dag)uitstap of meerdaagse reis – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

13u30 – 14u30 > Workshop (Sessie 03) : Werken zonder handboeken (enkel met laptops) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

14u40 – 15u40 > Workshop (Sessie 04) : De slaagkansen van jongeren uit kansengroepen versterken – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

14u40 – 15u40 > Workshop (Sessie 05) : Gelijke digitaliseringskansen in het basisonderwijs – max. 12 deelnemers

19u30 — 21u00 > Lezing (Sessie 06) : Verbindend communiceren met maatschappelijke kwetsbaarheid – max. 100 deelnemers

19u30 — 21u00 > Workshop (Sessie 07) : Procedure opvolging schoolfacturen – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Dinsdag 27/04

10u30 — 12u30 > Workshop (Sessie 08) : Een goede samenwerking tussen ouders en school – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

13u30 – 14u30 > Workshop (Sessie 09) : De slaagkansen van jongeren uit kansengroepen versterken – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

13u30 – 14u30 > Workshop (Sessie 10) : Ouderbetrokkenheid in het BuSO – max. 12 deelnemers

14u40 – 15u40 > Workshop (Sessie 11) : Werken met een zelfopgelegde maximumfactuur – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

14u40 – 15u40 > Workshop (Sessie 12) : Alle ouders vertegenwoordigd? – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

19u30 — 21u00 > Workshop (Sessie 13) : Bewust kostenbeleid – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Woensdag 28/04

10u30 — 12u00 > Workshop (Sessie 14) : Het inschrijvingsmoment – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

19u30 – 21u00 > Workshop (Sessie 15) : Laagdrempelige schriftelijke communicatie – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

19u30 – 21u00 > Workshop (Sessie 16) : Solidariteitsfonds voor secundaire onderwijs – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Donderdag 29/04

10u30 — 12u30 > Workshop (Sessie 17) : Herkennen en detecteren van armoede – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

13u30 – 14u30 > Workshop (Sessie 18) : De schoolfactuur: wat nu – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

13u30 – 14u30 > Workshop (Sessie 19) : Starten op 1 september met alle leermiddelen – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

14u40 – 15u40 > Workshop (Sessie 20) : Een krachtig schoolbeleid – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

19u30 — 21u00 > Lezing (Sessie 21) : Van Kleurenblind naar Intercultureel – max. 25 deelnemers

19u30 — 21u00 > Workshop (Sessie 22) : Solidariteitsfonds voor basisonderwijs – max. 12 deelnemers

Vrijdag 30/04

10u30 — 12u30 > Workshop (Sessie 23) : Hoe bevorderen we gelijke kansen in ons onderwijs – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

10u30 — 12u00 > Workshop (Sessie 24) : Laagdrempelige schriftelijke communicatie – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

13u30 – 14u30 > Workshop (Sessie 25) : Met laptops aan de slag en toch nog kostenbewust – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

13u30 – 14u30 > Workshop (Sessie 26) : Kostenbewust in het basisonderwijs – max. 12 deelnemers

14u45 — 15u35 > Keynote (Keynote 2) : Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Socio-economische status en gelijke kansen. – onbeperkt deelnemers

Marktplaats

Op onze Marktplaats kan je kennis maken met verschillende organisaties die een school kan ondersteunen op hun weg naar een bewust armoede- en kostenbeleid. De organisaties stellen zich voor via korte filmpjes, webinars of podcasts. Klik hier om ze te ontdekken.

Praktisch

Wat?

Een uitwisselweek voor alle scholen die zich nu of in de toekomst willen engageren om een consistent armoede – en kostenbeleid op school uit te werken.

Voor wie?

We richten ons in de eerste plaats naar directies, GOK-coördinatoren, leerlingenbegeleiders, boekhouders, leerkrachten … uit het basis- en secundair onderwijs en hun partners uit het sociale werkveld.

Waar?

De online workshops zullen doorgaan op verschillende platforms: Zoom, Teams of het gebruikelijk platform van een spreker. In de week voor 26 april krijgen deelnemers de link naar hun gekozen sessies per mail doorgestuurd.

Voorinschrijvingsperiode

Voor de STOS scholen die in schooljaren 2018-2019, 2019-2020 of 2020-2021 een traject hebben gevolgd, loopt er een voorinschrijvingsperiode van 3 weken van 22 februari 2021 tot 17 maart 2021. Tijdens deze periode kunnen die scholen zich gratis inschrijven voor de verschillende sessies.

Inschrijvingen

Er is een limiet van 2 deelnemers per school per sessie (workshop/lezing).
Uitschrijven voor een sessie kan per mail naar roos.fekkers@welzijnszorg.be met als onderwerp ‘Uitschrijving’ tot 20 april 2021. Bij het niet opdagen van een sessie zonder uitschrijving wordt €12,50 aangerekend. Ook voor scholen die recht hebben om gratis deel te nemen.

Prijs

De twee keynote sessies op 26 en 30 april zijn gratis voor iedereen.
Alle andere sessies kosten €12,50 per sessie en dit voor inschrijvingen vanaf 18 maart 2021.

Wachtlijst

Indien een sessie volzet is, geven we dit op de website en aanmeldingsformulier aan. U kan zich op de wachtlijst zetten door het vakje ‘Wachtlijst’ aan te vinken. Indien er een plaats vrij komt, of als we beslissen om een sessie een tweede keer in te richten, brengen we u hiervan per mail op de hoogte.

uitgebreideinfo

Uitgebreide info Workshops en lezingen

Maandag 26/04

09u30 — 10u20 > Keynote (Keynote 1) : Onderwijs(kansen) en structurele armoedebestrijding: een onhaalbare kaart of klaveren troef? Hoe een pedagogie van het (on)mogelijke omarmen? > door Heidi Degerickx – onbeperkt deelnemers

Heidi Degerickx heeft 12 jaar praktijkervaring als schoolopbouwwerker en beleidsmedewerker bij de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen. Sinds 2014 werkte ze als onderzoeker aan de UGent en maakte ze een doctoraat over (beleids)participatie van mensen in armoede in de strijd tegen armoede. Vandaag is ze stafmedewerker armoedebeleid bij de Nederlandstalige Vrouwenraad. Ze reflecteert op de belangrijke rol van onderwijs in de strijd tegen armoede.

10u30 — 12u00 > Workshop (Sessie 01) : Hoe met ouders in gesprek gaan over schulden > door Veerle Van Mossenvelde (CAW Oost-Vlaanderen) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Met deze workshop gaan we dieper in op de schuldenproblematiek. Welke soorten schulden zijn er, hoe komt het dat mensen in schulden terechtkomen, wat betekent het voor mensen om schulden te hebben, welke hulpverlening bestaat er voor mensen met schulden?…. Tenslotte geven we nog tips hoe je als school best in communicatie kan gaan met ouders in schulden.

13u30 – 14u30 > Workshop (Sessie 02) : Alle leerlingen mee op (dag)uitstap of meerdaagse reis > door Nele Buyl (Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Een basisprincipe van een sterk gelijkekansenbeleid is dat álle leerlingen kunnen participeren aan alle activiteiten die de school aanbiedt – ook de (dag)uitstappen en meerdaagse reizen. Maar hoe dit realiseren? Nele Buyl, onderwijswerker bij de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst, wisselt met de deelnemers hierrond uit.

13u30 – 14u30 > Workshop (Sessie 03) : Werken zonder handboeken (enkel met laptops) > door Barbara De Groot (directeur GO! Atheneum Commenius) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Het is voor scholen een grote uitdaging om het prijskaartje van het schoolmateriaal betaalbaar te houden en tegelijkertijd mee te gaan met de digitale evolutie. Tijdens deze sessie maken de deelnemers kennis met de werking van het GO! Atheneum Comenius in Koekelberg. Directeur Barbara De Groot vertelt hierin meer over waarom ze op school bewust kiezen om enkel met laptops te werken in de plaats van handboeken en hoe ze dat in de praktijk brengen.

14u40 – 15u40 > Workshop (Sessie 04) : De slaagkansen van jongeren uit kansengroepen versterken > door Majida Ouassak (PEP) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

PEP! fungeert als spreekbuis en belangenbehartiger van jongeren uit kansengroepen, vooral jongeren met een migratieachtergrond, en hun kansen in het onderwijs. Vanuit voorbeelden van rolmodellen en literatuurstudies gaan ze graag met jullie in dialoog over welke methodes effectief zijn om de slaagkansen van de jongeren uit kansengroepen te vergroten.

14u40 – 15u40 > Workshop (Sessie 05) : Gelijke digitaliseringskansen in het basisonderwijs > door Roos Fekkers (vzw Krijt) – max. 12 deelnemers

E-inclusion: Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De aanhoudende Corona-crisis maakte de digitale sprong ook in het basisonderwijs noodzakelijk maar legde zeker ook een aantal knelpunten bloot. Hoe kun je als school bijdragen aan gelijke kansen in het onderwijs als je leerling thuis geen computer of geen internet heeft? Hoe pakt jullie school dit aan, welke initiatieven worden er al genomen in andere gemeenten en zijn er misschien organisaties die hierbij kunnen helpen?

19u30 – 21u00 > Lezing (Sessie 06) : Verbindend communiceren met maatschappelijke kwetsbaarheid > door Bert Murawski (Karel De Groot Hogeschool) – max. 100 deelnemers

Bert Murawski heeft jarenlang gewerkt in een schoolcontext met kinderen van gezinnen met een hoger kwetsbaar profiel. Een zeer aangename en waardevolle taak. Het gaf hem en zijn collega’s een meerwaarde gevoel, ze konden iets meer betekenen voor deze kinderen en hun ouders dan alleen maar onderwijs verstrekken.  Met heel de school waren ze hiervan bewust. Dit konden ze alleen bereiken door een open en betrouwbare basishouding die zich spiegelde in de communicatie en de organisatie van de school. De valkuilen konden ze vermijden waardoor ze gespaard bleven van menig conflict. Momenteel mag Bert nog lesgeven over ‘maatschappelijke kwetsbaarheid ‘ in de BaNaBa ‘zorgverbreding en remediërend leren en buitengewoon onderwijs aan KDG’.

19u30 – 21u00 > Workshop (Sessie 07) : Procedure opvolging schoolfacturen > door Julchen Buys (vzw Krijt) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Hoe zorg je er als school voor dat de opvolging van schoolrekeningen vlot verloopt? Wat kan je leren van onbetaalde facturen? Wat zijn voor- en nadelen van zelf de betalingen opvolgen versus ze uit handen geven? Wat met ouders die niet kunnen betalen versus ouders die niet willen betalen?

Dinsdag 27/04

10u30 — 12u30 > Workshop (Sessie 08) : Een goede samenwerking tussen ouders en school > door Jan De Mets (Ugent) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Scholen worden uitgedaagd door nieuwe trends in de samenleving: nieuwe migratiestromen, andere samenlevingsvormen, … Een grotere diversiteit van leerling- én ouderpubliek, waarbij klassieke recepten het niet meer doen. Jan De Mets van UGent voert mee gesprek over de school als initiatiefnemer om de samenwerking tussen ouders en school vlot te laten verlopen.

13u30 — 14u30 > Workshop (Sessie 09) : De slaagkansen van jongeren uit kansengroepen versterken > door Majida Ouassak (PEP) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

PEP! fungeert als spreekbuis en belangenbehartiger van jongeren uit kansengroepen, vooral jongeren met een migratieachtergrond, en hun kansen in het onderwijs. Vanuit voorbeelden van rolmodellen en literatuurstudies gaan ze graag met jullie in dialoog over welke methodes effectief zijn om de slaagkansen van de jongeren uit kansengroepen te vergroten.

13u30 – 14u30 > Workshop (Sessie 10) : Ouderbetrokkenheid in het BuSO > door Peter Bracaval (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) – max. 12 deelnemers

Ouderbetrokkenheid is goed voor het vertrouwen en de prestaties van leerlingen. Het is een partnerschap waar zowel ouders als school in moeten investeren. Ouderbetrokkenheid in het BuSO brengt andere invalshoeken en uitdaging met zich mee. Peter Bracaval, pedagogische begeleider van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, wisselt met de deelnemers hierrond uit.

14u40 – 15u40 > Workshop (Sessie 11) : Werken met een zelfopgelegde maximumfactuur > door Ellen Noukens & Heleen Van Schoenwinkel (BuSO KIDS) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

De stap van dromen over een maximumfactuur tot er daadwerkelijk één installeren. Ellen Noukens, GOK-coördinator BuSO KIDS OV3 Hasselt, en Heleen Vanschoenwinkel, vertellen hoe hun school dit aanpakte. Creativiteit was daarbij een sleutelwoord. Naast de maximumfactuur werkten zij ook aan transparantie van kosten én het opvolgen van de onbetaalde rekeningen.

14u40 – 15u40 > Workshop (Sessie 12) : Alle ouders vertegenwoordigd? > door Guido Decombel & Ann (Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Stel je vast dat jullie ouderraad niet representatief is? Wil je er iets aan doen? Hoe betrek je ook ouders in kansarmoede? Hoe pak je het aan? Guido Decombel, gewezen directeur, en een ouder uit de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vertellen jullie er graag meer over.

19u30 – 21u00 > Workshop (Sessie 13) : Bewust kostenbeleid > door Marijn Somers & Rudi Friedrichsen (vzw Krijt) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

In deze workshop gaan we dieper in op de verschillende aspecten van een bewust kostenbeleid op school. We bekijken onder andere hoe je de schoolkosten betaalbaar kan houden en laten ruimte voor uitwisseling.

Woensdag 28/04

10u30 — 12u00 > Workshop (Sessie 14) : Het inschrijvingsmoment > door Colette Victor & Marianne Van Den Brempt (vzw Krijt) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

De eerste ervaringen van ouders met de school zijn bepalend voor het verdere verloop van de daaropvolgende contactmomenten en de samenwerking tussen ouders en school. De manier waarop je als school het onthaal en/of inschrijvingsmoment organiseert, zet vaak de toon over hoe de ouders over de school denken. Hoe organiseer je het inschrijfmoment zodat je een goed zicht krijgt op de leerlingen, hun noden en gezinssituatie?

19u30 – 21u00 > Workshop (Sessie 15) : Laagdrempelige schriftelijke communicatie > door Marie Knevels & Marijke Bastiaens (Agentschap integratie en inburgering) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Tijdens deze sessie leer je documenten om te zetten in een duidelijke en eenvoudige taal. Je leert bewust omgaan met je taalgebruik in geschreven communicatie met anderstaligen. Je krijgt tips en tools om in de toekomst een duidelijke taal te gebruiken in brieven, formulieren, reglementen, …

19u30 – 21u00 > Workshop (Sessie 16) : Solidariteitsfonds voor secundaire onderwijs > door Miet De Bruycker (vzw Krijt) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Veel scholen hebben een solidariteitsfonds maar worstelen met de concrete uitwerking: Aan wie en waaraan besteed je geld? Wie beheert het fonds? Mag iedereen weten dat er een fonds is? Hoe zorg je dat het geld naar de juiste leerlingen gaat?

Donderdag 29/04

10u30 — 12u30 > Workshop (Sessie 17) : Herkennen en detecteren van armoede > door Nicole Formesyn & Myriam Suetens (Samenlevingsopbouw) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Armoede is niet altijd zichtbaar, dat maakt het soms moeilijk om bepaalde situaties goed in te schatten. Voor welke signalen moeten we alert zijn? Hoe pakken we dit aan? Wat doen we als we signalen opvangen? Hoe passen we ons beleid aan? Nicole Formesyn en Myriam Suetens, beleidsmedewerkers onderwijs bij Samenlevingsopbouw, geven jou een kader en handvaten om als school armoedevaardiger te worden.

13u30 — 14u30 > Workshop (Sessie 18) : De schoolfactuur: wat nu > door Zehra Karaman & Marianne Van Den Brempt (vzw Krijt) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Hoe communiceer je over betalen en kosten met ouders? Weten ouders bij wie ze terecht kunnen als ze niet kunnen betalen? Hoe ziet een goede schoolrekening eruit? Wat is een goede spreiding van het schoolfactuur?

13u30 – 14u30 > Workshop (Sessie 19) : Starten op 1 september met alle leermiddelen > door Carine Detavernier & Els Lisabeth (Rhizo Sport- en Lifestyleschool) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Dat álle leerlingen op 1 september het schooljaar starten met het nodige schoolmateriaal zou in elke school evident moeten zijn. Toch blijft dit voor veel scholen een enorme uitdaging. Carine Detavernier, directeur en Els Lisabeth, budgetverantwoordelijke Rhizo gaan in gesprek over wat nodig is voor een gezond boeken- en materialenbeleid.

14u40 – 15u40 > Workshop (Sessie 20) : Een krachtig schoolbeleid > door Tina Van der Stock (directeur GO! Atheneum Denderleeuw) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Het Atheneum in Denderleeuw voert sinds enkele jaren een krachtig kostenbeleid. Directeur Tina Van der Stock deelt haar ervaringen en gaat graag in op jullie vragen.

19u30 – 21u00 > Lezing (Sessie 21) : Van Kleurenblind naar Intercultureel > door Arne Carpentier (School zonder Racisme) – max. 25 deelnemers

Deze lezing gaat over de impact dat het diversiteitsbeleid heeft op het schoolse welbevinden en de leerprestaties van jongeren.

19u30 – 21u00 > Workshop (Sessie 22) : Solidariteitsfonds voor basisonderwijs > door Miet De Bruycker (vzw Krijt) – max. 12 deelnemers

Veel scholen hebben een solidariteitsfonds maar worstelen met de concrete uitwerking: Aan wie en waaraan besteed je geld? Wie beheert het fonds? Mag iedereen weten dat er een fonds is? Hoe zorg je dat het geld naar de juiste leerlingen gaat?

Vrijdag 30/04

10u30 — 12u30 > Workshop (Sessie 23) : Hoe bevorderen we gelijke kansen in ons onderwijs > door Goedroen Juchtmans (HIVA, KULeuven) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Gelijke onderwijskansen – een nobel idee, maar hoe gaan scholen in de praktijk hiermee aan de slag? In deze workshop zal Goedroen Juchtmans, senior onderzoeker Onderwijs en Levenslang Leren aan het HIVA, KULeuven, aan de hand van voorbeelden uit onderzoek en enkele cases, dit thema uitdiepen en hierover met de deelnemers in gesprek gaan.

10u30 — 12u00 > Workshop (Sessie 24) : Laagdrempelige schriftelijke communicatie > door Marie Knevels & Marijke Bastiaens (Agentschap integratie en inburgering) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Tijdens deze sessie leer je documenten om te zetten in een duidelijke en eenvoudige taal. Je leert bewust omgaan met je taalgebruik in geschreven communicatie met anderstaligen. Je krijgt tips en tools om in de toekomst een duidelijke taal te gebruiken in brieven, formulieren, reglementen, …

13u30 – 14u30 > Workshop (Sessie 25) : Met laptops aan de slag en toch nog kostenbewust > door Tommy Es & Lieselot Ballegeer (’t Saam Campus Cardijn) – VOLZET (schrijf je in op de wachtlijst)

Steeds meer scholen kiezen ervoor om elke leerling een laptop of IPad te laten aanschaffen om tijdens de lessen te gebruiken. Maar valt deze keuze wel te vereenzelvigen met een sterk doorgedreven kostenbeleid? Tommy Es en Lieselot Ballegeer vertellen hoe ’t Saam in Diksmuide het aanpakt.

13u30 – 14u30 > Workshop (Sessie 26) : Kostenbewust in het basisonderwijs > door Roos Fekkers & Rudi Friedrichsen (vzw Krijt) – max. 12 deelnemers

Sta jij stil bij de kosten die je vraagt aan ouders rond materialen, uitstapjes of andere activiteiten? In een gesprek bekijken we samen welke kosten zoal gevraagd worden aan ouders en bedenken alternatieven waar mogelijk.

14u45 – 15u35 > Keynote (Keynote 2) : Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Socio-economische status en gelijke kansen > door Dirk Jacobs (VUB) – onbeperkt deelnemers

In 2020 bepaalt de sociaaleconomische afkomst van een leerling nog steeds in belangrijke mate de studieresultaten. Een leerling van betere komaf scoort vaak beter op leesvaardigheid, wiskunde en wetenschap. Prof Dirk Jacobs ligt toe waarom ons land er maar niet in slaagt om de ongelijke kansen inherent in ons onderwijssysteem weg te werken.

uitgebreideinfo

Inschrijven

Inschrijven is verplicht! Scholen die in schooljaren 18-19, 19-20 en 20-21 een STOS traject hebben gevolgd, kunnen van 22 februari tot 17 maart gratis inschrijven. Ze krijgen hiervoor een uitnodiging via mail. Andere scholen en organisaties kunnen inschrijven vanaf 18 maart. Vanaf dan wordt het betalend. Buiten de twee keynote sprekers, kost elke workshop of lezing €12,50. Wees er snel bij want sommige sessies zullen snel volzet zijn!

Inschrijven kan je via deze link of via onderstaande knop.