12 mei 2021 admin

Webinar Menstruatiearmoede op Youtube

Op 10 mei verzorgde Heidi Degerickx voor ons een webinar rond menstruatiearmoede.

Bekijk hieronder (of via deze link) hoe Heidi vanuit internationaal onderzoek vertelt over het fenomeen en hoe het structurele (gender)ongelijkheid tussen meisjes en jongens kan installeren.

Als projectcoördinator van de 15 M²-projecten in Vlaanderen (“Maak een einde aan Menstruatiearmoede!”) heeft ze diverse schoolprojecten onder haar hoede en geeft ze een update over de experimenten die lopende zijn. Daarbij proberen scholen enerzijds beter zicht te krijgen op het probleem zelf, anderzijds wordt er geëxperimenteerd met diverse acties om het dubbel taboe te doorbreken.