Samenwerking met lokale besturen

Samenwerken met een lokaal bestuur

Armoede bestaat jammer genoeg overal en is niet altijd zichtbaar. Lokale besturen vangen signalen op van onder meer medewerkers van het OCMW en brugfiguren dat leerlingen niet altijd volwaardig kunnen deelnemen aan het onderwijsaanbod als gevolg van armoede. Zij – zowel lokale besturen als scholen – bezitten vaak niet over de expertise om op een structurele manier om te gaan met de uitdaging van armoede in ons onderwijssysteem. Zij hebben handvaten nodig om bijvoorbeeld de schoolfactuur transparanter te maken of de financiële stress bij ouders en school te verminderen.

Armoedevaardige scholen

Armoedevaardige scholen zorgen voor een groter welbevinden, meer motivatie en meer leerwinst bij hun leerlingen (in armoede). Al sinds 2019 werkt vzw Krijt nauw samen met lokale besturen om hen tools aan te reiken om scholen te ondersteunen in het ontwikkelen van een structureel armoedebeleid via onze train the trainer opleiding.

Soms kiezen lokale besturen ook voor een andere aanpak: een samenwerkingsovereenkomst met vzw Krijt. Dit houdt in dat vzw Krijt een vooraf bepaald aantal scholen op jouw grondgebied begeleidt binnen een vastgelegde periode. Naast de begeleidingstrajecten zet vzw Krijt ook in op bekendmaking en bewustmaking van scholen om aan de slag te gaan rond armoede- en kostenbeleid.

Armoedevaardige scholen

Armoedevaardige scholen zorgen voor een groter welbevinden, meer motivatie en meer leerwinst bij hun leerlingen (in armoede). Al sinds 2019 werkt vzw Krijt nauw samen met lokale besturen om hen tools aan te reiken om scholen te ondersteunen in het ontwikkelen van een structureel armoedebeleid via onze train the trainer opleiding.

Soms kiezen lokale besturen ook voor een andere aanpak: een samenwerkingsovereenkomst met vzw Krijt. Dit houdt in dat vzw Krijt een vooraf bepaald aantal scholen op jouw grondgebied begeleidt binnen een vastgelegde periode. Naast de begeleidingstrajecten zet vzw Krijt ook in op bekendmaking en bewustmaking van scholen om aan de slag te gaan rond armoede- en kostenbeleid.

Samenwerken met ons

Wil jouw lokaal bestuur zo’n samenwerking aangaan met vzw Krijt? Maak een afspraak met de coördinator om de mogelijkheden te onderzoeken.

Contactgegevens Colette Victor (algemene coördinator): GSM: 0473 567 279 — colette.victor@vzwkrijt.be