Groepstrajecten

Wat is een groepstracject?

Een groepstraject is een nieuw soort traject dat vzw Krijt vanaf schooljaar 2021-2022 heeft geïntroduceerd in ons aanbod, en dit op vraag van verschillende actoren uit het werkveld. In het verleden heeft vzw Krijt reeds verschillende overkoepelende trajecten begeleid. Ook maakten overkoepelende trajecten deel uit van het voormalige aanbod van SOS Schulden Op School vzw.

Een overkoepelend traject is bijvoorbeeld waar 7 scholen uit dezelfde scholengroep of -gemeenschap in een traject stappen. Elk van die scholen krijgt een individuele begeleiding a.d.h.v. een individuele schoolfoto (schoolanalyse). Maar de scholen zitten ook samen om enkele gemeenschappelijke afspraken te maken rond bijvoorbeeld een procedure voor het innen van schoolfacturen. Deze overkoepelende trajecten duurden doorgaans een schooljaar.

Een groepstraject is complexer dan een individueel of overkoepelend traject.

Aanvragers van groepstrajecten

De aanvragers van zo’n groepstraject zijn lokale besturen voor de scholen op hun grondgebied of scholengroepen of -gemeenschappen. Ze hebben een gemeenschappelijk doel voor ogen vb. het uitwerken van een gezamenlijke visie, schoolcode, solidariteitsfonds, actieplan, lerend netwerk of digitaliseringsbeleid… Er zijn meer spelers aan tafel en ze hebben verschillende noden. We trekken hiervoor 2 jaar uit en zetten daar telkens 2 trajectbegeleiders en een ervaringsdeskundige voor in. Dit om de werklast beter te spreiden, maar vooral omdat door de complexiteit van een groepstraject het zinvol is voor de Krijt medewerkers om inhoudelijk uit te wisselen rond het traject.

Zelfscan

Er bestaat in zo’n groepstraject nog altijd de mogelijkheid voor individuele scholen om advies en/of vorming op maat aan te vragen, maar dit is vrijblijvend. Hiervoor kan die school een ‘selfie’ of zelfscan maken. Een ‘selfie’ is een tool waarbij een school zelf een schoolfoto maakt a.d.h.v. onze vragenlijsten, een geautomatiseerde Google Sheet en een begeleidende handleiding.

Sensibilisering van leerkrachten

Sensibilisering van alle, of toch wel zoveel mogelijk, leerkrachten krijgt een even prominente plaats in die groepstrajecten als bij onze individuele schooltrajecten. D.m.v. een combinatie van online en live vormingsmomenten verwachten we dat de aanvrager alle leerkrachten stimuleert om minstens 3 uren nascholing/vorming te volgen gespreid over 2 jaar: 90 minuten basisvorming rond armoede en nog een verdere 90 minuten rond een waaier van thema’s die we samen met de aanvrager uitwerken om hun traject te versterken vb. voeren van moeilijke gesprekken rond schulden, omgaan met armoedesituaties in de klas, procedure innen schoolfacturen…

Voorwaarden voor een groepstraject

De groepstrajecten van vzw Krijt zijn zeer werkintensief voor onze projectmedewerkers. We krijgen hiervoor meer aanvragen dan dat we plaatsen hebben. Het succes van een groepstraject staat of valt met het engagement van de deelnemende scholen. Een lokaal bestuur, LOP-gebied, scholengroep of -gemeenschap dat een groepstraject wil starten, heeft dan ook als eerste opdracht om scholen warm te maken om in een traject te stappen. Daarnaast is het belangrijk dat er binnen de organisatie van de aanvrager van het traject een persoon is die de scholen nauw kan opvolgen tijdens en na de Krijtbegeleiding. Daarom stellen we 2 voorwaarden om een groepstraject in overweging te nemen.

  1. Een bewezen bereidheid van de scholen om in een traject te stappen. Die bereidheid kan getoond worden via een online infosessie gegeven door vzw Krijt waarbij scholen op het einde hun engagement al dan niet bevestigen, of via individuele telefoongesprekken of een ondertekende engagementsverklaring.
  2. Om de kennis en expertise rond armoede en onderwijs te vrijwaren en verankeren binnen de partnerorganisatie verwachten we dat iemand van het lokaal bestuur, de scholengroep of -gemeenschap onze train the trainer opleiding volgt tijdens het traject. (Meer informatie over deze opleiding vind je hier terug.)

Let op: Uit ervaring stellen we het volgende voor aan leidinggevenden die de keuze moeten maken om een medewerker te laten opleiden tot Krijt-begeleider:

  • Dat de medewerker gemotiveerd is om de opleiding te volgen.
  • Dat de medewerker voldoende ruimte in zijn/haar takenpakket krijgt om de opleiding te volgen en tegelijk een school te begeleiden. Dit komt neer op 7 trainingsdagen (5 volle dagen & 2 halve dagen) + nog ongeveer 90 – 100 werkuren voor het begeleiden van het eerste Krijt-traject (hoeft niet per se op één schooljaar rond te zijn).

Voorwaarden voor een groepstraject

De groepstrajecten van vzw Krijt zijn zeer werkintensief voor onze projectmedewerkers. We krijgen hiervoor meer aanvragen dan dat we plaatsen hebben. Het succes van een groepstraject staat of valt met het engagement van de deelnemende scholen. Een lokaal bestuur, LOP-gebied, scholengroep of -gemeenschap dat een groepstraject wil starten, heeft dan ook als eerste opdracht om scholen warm te maken om in een traject te stappen. Daarnaast is het belangrijk dat er binnen de organisatie van de aanvrager van het traject een persoon is die de scholen nauw kan opvolgen tijdens en na de Krijtbegeleiding. Daarom stellen we 2 voorwaarden om een groepstraject in overweging te nemen.

  1. Een bewezen bereidheid van de scholen om in een traject te stappen. Die bereidheid kan getoond worden via een online infosessie gegeven door vzw Krijt waarbij scholen op het einde hun engagement al dan niet bevestigen, of via individuele telefoongesprekken of een ondertekende engagementsverklaring.
  2. Om de kennis en expertise rond armoede en onderwijs te vrijwaren en verankeren binnen de partnerorganisatie verwachten we dat iemand van het lokaal bestuur, de scholengroep of -gemeenschap onze train the trainer opleiding volgt tijdens het traject. (Meer informatie over deze opleiding vind je hier terug.)

Let op: Uit ervaring stellen we het volgende voor aan leidinggevenden die de keuze moeten maken om een medewerker te laten opleiden tot Krijt-begeleider:

  • Dat de medewerker gemotiveerd is om de opleiding te volgen.
  • Dat de medewerker voldoende ruimte in zijn/haar takenpakket krijgt om de opleiding te volgen en tegelijk een school te begeleiden. Dit komt neer op 7 trainingsdagen (5 volle dagen & 2 halve dagen) + nog ongeveer 90 – 100 werkuren voor het begeleiden van het eerste Krijt-traject (hoeft niet per se op één schooljaar rond te zijn).

Samenvatting groepstraject

Zie hier voor een schematische samenvatting van zo’n groepstraject.

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerde lokale besturen en scholengroepen of -gemeenschappen melden zich telefonisch aan voor een groepstraject bij de coördinator en dit ten laatste tegen eind februari voor het schooljaar nadien. Daarna volgt een kennismakingsgesprek om de haalbaarheid van zo’n groepstraject na te gaan.

Contactgegevens coördinator: Colette Victor – colette.victor@vzwkrijt.be – GSM: 0473 567 279