Het project

Het project / Onze aanpak

Anders dan de naam doet vermoeden gaat het project ‘samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ niet enkel over schoolrekeningen. Het richt zich vooral naar alles wat er achter die onbetaalde schoolrekeningen schuil kan gaan.

1 op 5 kinderen in België groeit immers op in armoede. Dit zijn kinderen die thuis minder ontwikkelingskansen krijgen dan anderen. Maar ook op school ondervinden ze problemen: ze kunnen niet mee op uitstap, ze hebben geen schoolboeken of kunnen niet de richting kiezen die ze willen omdat ze te duur is.

Samen streven we naar:

• Minder financiële stress voor ouders én de school.
• Armoedevaardig schoolpersoneel.

Onze focus ligt op een preventieve aanpak van onbetaalde facturen. Kostenbeheersing, betaalbaar onderwijs en een goede communicatie met ouders staan centraal. We zijn ervan overtuigd dat een preventief beleid noodzakelijk is voor een duurzame oplossing. Maar dat laat niet weg dat ook het curatieve luik, de opvolging van onbetaalde facturen, een plaats krijgt. Invorderen op een menselijke en sociale manier is daarbij het uitgangspunt.

In een begeleidingstraject op maat gedurende 1 schooljaar gaat de school aan de slag samen met een projectmedewerker en ervaringsdeskundige. Het project omvat drie grote luiken:

Structureel beleid op school:

De school richt een werkgroep op die prioriteiten vastlegt. We brengen werkpunten in kaart en bekijken hoe deze aan te pakken. Samen wordt er een plan van aanpak uitgewerkt op maat van de school. Sommige acties worden in het eerste schooljaar gerealiseerd, andere acties liggen eerder op lange termijn. De werkgroep proberen we structureel in te bedden. Het thema armoede en kostenbeleid moet namelijk blijvende aandacht krijgen op school.

Sensibiliseren:

Sensibiliseren over het thema armoede is belangrijk om het schoolteam mee te krijgen. Uit resultaten van een bevraging bij leerkrachten van scholen in ons traject blijkt dat 52% van de leerkrachten niet weet wat ze moeten doen als ze een armoedesituatie opmerken in de klas en 66% nood heeft aan tips en tricks over hoe om te gaan met armoede in de klas. Tijdens een vorming door de projectmedewerker en ervaringsdeskundige proberen we hierop in te spelen. Het personeel krijgt inzicht in wat armoede is en hoe het is om in armoede op te groeien.

Uitwisseling – en netwerking:

Tijdens het schooljaar organiseren we een uitwisselingsmoment tussen scholen. Leren van elkaar in workshops en input krijgen van experten is het opzet. Meer info over onze open venstermomenten vind je hier.

Deze drie luiken realiseren we in 7 contactmomenten met de school. We leren elkaar kennen tijdens het intakegesprek, komen samen in werkgroepvergaderingen en sensibiliseren tijdens een personeelsvergadering en pedagogische studiedag. Meer info over het concrete traject in 7 momenten vind je hier.

Gedurende het traject op school hebben we in het bijzonder aandacht voor:

  • Het verbreden van het netwerk van de school: We leggen contacten met externe lokale welzijnsorganisaties en betrekken hen waar mogelijk in het traject.
  • Betrokkenheid van ouders: de stem van ouders in het uitwerken van het project is een absolute meerwaarde.

Op deze manier probeert ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ Vlaamse scholen en hun partners te ondersteunen zodat alle leerlingen, ook de leerlingen in armoede, gelijke kansen krijgen.

Ontstaan / geschiedenis

Het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ startte in januari 2017 als proefproject met een brede waaier aan inhoudelijk partners:

Ondertussen is het project twee schooljaren actief en begeleiden we 88 scholen in heel Vlaanderen. Met een beginnende focus op secundaire scholen stappen er nu ook basisscholen in het traject. De vraag voor ondersteuning is groot. Daarom trainen we ook professionals in het bredere middenveld om met onze aanpak aan de slag te gaan. Meer info over onze maatgerichte schooltrajecten vind je hier. En om meer te weten over onze train-the-trainer, klik hier.