Openvenstermoment Leuven: Donderdag 7 mei 2020

– Evenement geannuleerd –

Programma

09u00 – 09u30 : Onthaal met koffie

09u30 – 09u40 : Welkomstwoord door Colette Victor, projectverantwoordelijke STOS

09u40 – 10u20 : Keynote: Elk kind heeft recht op goed onderwijs – Prof. Dirk Jacobs (VUB)

10u20 – 12u30 : Workshops

 • Een goede samenwerking tussen ouders en school – Jan De Mets (UGent)
 • Herkennen en detecteren van armoede – Myriam Seutens (Samenlevingsopbouw Antwerpen)
 • Procedure opvolgen van schoolfacturen – Julchen Buys (SOS Schulden op School vzw)
 • Heldere schriftelijke communicatie – Eva Germeys (communicatie specialiste) & Marianne Van den Bremt (STOS)
 • Toegankelijk school, ook voor leerlingen met een migratieachtergrond – Chris Wyns (KOV)
 • Hoe bevorderen we gelijke kansen in ons onderwijs? – Goedroen Juchtmans (HIVA, KULeuven)
 • Een bewust kostenbeleid op school – Marie Reusens (STOS)

12u30 – 13u30 : Lunchpauze met infomarkt

13u30 – 14u30 : Uitwisseling en goede praktijken, deel 1

Uitwisseling:

 • Ouderbetrokkenheid in het BuSO – Peter Bracaval (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
 • Solidariteitsfonds – Miet De Bruycker (STOS)
 • Het inschrijvingsmoment – Colette Victor & Rudi Friedrichsen (STOS)
 • Ouderpartnerschap met elke ouder – An Ryckmans & Hannelore Lambrighs (ouderkoepel KOOGO)
 • Hoe omgaan met verdoken kosten in basisonderwijs? – Roos Fekkers (STOS)

Goede praktijken:

 • GO! Atheneum Comenius: Werken zonder handboeken (enkel met laptops) – Barbara De Groot (directeur)
 • Onderwijsflankerend Heusden-Zolder: Samenwerken met mensen in armoede: hoe organiseer ik dit als school? – Els Slechten (verantwoordelijke afdeling welzijn en lokale economie)
 • Verrijkende visie – Marijn Somers (STOS)
 • Cedes: ontbijtproject Tienen – Erik Van Hove
 • Heilig Graf Turnhout: Hoe houd je het thema armoede warm bij het schoolteam? – Heidi Opdebeek en Ingrid Falloise

14u40 – 15u40 : Uitwisseling en goede praktijken, deel 2

Uitwisseling:

 • CAW Sint-Truiden: Hoe met ouders in gesprek gaan over schulden? – Charlotte Ingelbrecht (CAW)
 • Hoe omgaan met armoede in de klas – werkgroep gelijke kansen op school, Genk
 • De schoolfactuur. Wat nu? – Roos Fekkers (STOS)
 • Boekencheck: een gezond boekenbeleid – Marijn Somers (STOS)
 • Het inschrijvingsmoment – Colette Victor & Rudi Friedrichsen (STOS)

Goede praktijken:

 • GO! Atheneum Comenius: Werken zonder handboeken (enkel met laptops) – Barbara De Groot (directeur)
 • BuSO Kids OV3: Werken met een zelfopgelegde maximumfactuur – Ellen Noukens (GOK-medewerker OV3)
 • Welzijnsschakel De Watertoren: Trek de kaart van het kind! Hoe WZS De Watertoren de onderwijskansen van kinderen ondersteunt – Greet De Peuter (vrijwilliger WZS De Watertoren)
 • Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls: Starten op 1 september met alle leermiddelen – Valerie Depeet (directeur)
 • Sint-Michiel Leopoldsburg: Solidariteitsfonds – Silvia Jaeken

15u40 – 16u20 : Afsluitende receptie

Praktisch

Wat? Studiedag en uitwisselmoment voor alle scholen die zich nu al of in de toekomst willen engageren om een consistent armoede – en kostenbeleid op school uit te werken.

Voor wie? We richten ons in de eerste plaats naar directies, GOK-coördinatoren, leerlingenbegeleiders, boekhouders, leerkrachten … uit het basis- en secundair onderwijs en hun partners uit het sociale werkveld.

Waar? In het Provinciehuis in Leuven (meer info vind je alvast op www.vlaamsbrabant.be/provinciehuis)

Prijs

Gratis voor scholen & partners betrokken in een STOS-traject (dit en vorig schooljaar).

Voor andere scholen en organisaties vragen we € 30.

Tijdens de middag worden er vegetarische broodjes voorzien.

Na inschrijving volgt er een bevestiging van inschrijving met een uitnodiging tot betalen.

Uitgebreid programma

09u00 – 09u30 : Onthaal met koffie

09u30 – 09u40 : Welkomstwoord door Colette Victor, projectverantwoordelijke STOS

09u40 – 10u20 : Keynote: Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Socio-economische status en gelijke kansen – Prof. Dirk Jacobs (VUB)

In 2020 bepaalt de sociaaleconomische afkomst van een leerling nog steeds in belangrijke mate de studieresultaten. Een leerling van betere komaf scoort vaak beter op leesvaardigheid, wiskunde en wetenschap. Prof Dirk Jacobs ligt toe waarom ons land er maar niet in slaagt om de ongelijke kansen inherent in ons onderwijssysteem weg te werken.

10u20 – 12u30 : Workshops

Overzicht workshops en info
 • Een goede samenwerking tussen ouders en school - Jan De Mets (UGent)

Scholen worden uitgedaagd door nieuwe trends in de samenleving: nieuwe migratiestromen, andere samenlevingsvormen, … Een grotere diversiteit van leerling- én ouderpubliek, waarbij klassieke recepten het niet meer doen. Jan De Mets van UGent voert mee gesprek over de school als initiatiefnemer om de samenwerking tussen ouders en school vlot te laten verlopen.

Extra: Deelnemers dienen 2 weken op voorhand één vraag hierrond door te mailen naar colette.victor@welzijnszorg.be: waar zit je mee, waarover concreet wil je graag input en uitwisseling?

 • Herkennen en detecteren van armoede - Myriam Seutens (Samenlevingsopbouw Antwerpen)

Armoede is niet altijd zichtbaar, dat maakt het soms moeilijk om bepaalde situaties goed in te schatten. Voor welke signalen moeten we alert zijn? Hoe pakken we dit aan? Wat doen we als we signalen opvangen? Hoe passen we ons beleid aan? Myriam Suetens, teamcoördinator onderwijs bij Samenlevingsopbouw, geeft jou een kader en handvaten om als school armoedevaardiger te worden.

 • Procedure opvolgen van schoolfacturen - Julchen Buys (SOS Schulden op School vzw)

Hoe zorg je er als school voor dat de opvolging van schoolrekeningen vlot verloopt? Wat kan je leren van onbetaalde facturen? Wat zijn voor- en nadelen van zelf de betalingen opvolgen versus ze uit handen geven? Wat met ouders die niet kunnen betalen versus ouders die niet willen betalen? Julchen Buys van SOS Schulden op School vzw deelt de ervaringen van de vzw met jou.

 • Heldere schriftelijke communicatie - Eva Germeys (communicatie specialiste) & Marianne Van den Bremt (STOS)

Als school communiceer je voortdurend met ouders. Maar hoe breng je je boodschap duidelijk over? Wat zijn de do's en don’ts van klare taal? Communicatiespecialist Eva Germeys en ervaringsdeskundige Marianne Van den Bremt maken je wegwijs en nemen je tekst onder de loep. Hiervoor stuur je 2 weken voor de workshop een voorbeeldbrief van je school.

Extra: Schrijf je je in? Dan krijg je hiervoor nog een aparte mail met meer info.

 • Toegankelijk school, ook voor leerlingen met een migratieachtergrond - Chris Wyns (KOV)

Staat jouw school voor de uitdagingen van een superdivers leerlingenpubliek? Stellen jullie vast dat er sommige leerlingen niet ten volle aan het schoolgebeuren deelnemen? Zit er ruis op de verbinding tussen ouders en school? Chris Wyns, pedagogisch begeleider kansenrijk onderwijs van het KOV, gaat na hoe school en ouders elkaar tegemoet kunnen komen om deze uitdaging aan te pakken.

 • Hoe bevorderen we gelijke kansen in ons onderwijs? - Goedroen Juchtmans (HIVA, KULeuven)

Gelijke onderwijskansen – een nobel idee, maar hoe gaan scholen in de praktijk hiermee aan de slag? In deze workshop zal Goedroen Juchtmans, senior onderzoeker Onderwijs en Levenslang Leren aan het HIVA, KULeuven, aan de hand van voorbeelden uit onderzoek en enkele cases, dit thema uitdiepen en hierover met de deelnemers in gesprek gaan.

 • Een bewust kostenbeleid op school - Marie Reusens (STOS)

In deze workshop gaan we dieper in op de verschillende aspecten van een bewust kostenbeleid op school. We bekijken onder andere hoe je de schoolkosten betaalbaar kan houden en laten ruimte voor uitwisseling.

12u30 – 13u30 : Lunchpauze met infomarkt

Infomarkt deelnemers : Pola en het armoedeweb, Pelicano, CAW / BIZ, Financiële educatie (Fin), POM, SOS Schulden op school vzw, Netwerk tegen armoede, In-Z, Samenlevingsopbouw, vzw Doko, Cedes: ontbijtproject Tienen, CAW Sint-Truiden en STOS & Boekencheck.

13u30 – 14u30 : Uitwisseling en goede praktijken, deel 1

Uitwisseling
 • Ouderbetrokkenheid in het BuSO - Peter Bracaval (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Ouderbetrokkenheid is goed voor het vertrouwen en de prestaties van leerlingen. Het is een partnerschap waar zowel ouders als school in moeten investeren. Ouderbetrokkenheid in het BuSO brengt andere invalshoeken en uitdaging met zich mee. Peter Bracaval, pedagogische begeleider van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, wisselt met de deelnemers hierrond uit.

 • Solidariteitsfonds - Miet De Bruycker (STOS)

Veel scholen hebben een solidariteitsfonds maar worstelen met de concrete uitwerking: Aan wie en waaraan besteed je geld? Wie beheert het fonds? Mag iedereen weten dat er een fonds is? Hoe zorg je dat het geld naar de juiste leerlingen gaat? Deze uitwisselingstafel wordt geleid door Miet De Bruycker, projectmedewerker bij STOS.

 • Het inschrijvingsmoment - Colette Victor & Rudi Friedrichsen (STOS)

Hoe organiseer je het inschrijfmoment zodat je een goed zicht krijgt op de leerlingen, hun noden en gezinssituatie? Colette Victor, coördinator STOS en Rudi Friedrichsen, ervaringsdeskundige, wisselen goede voorbeelden uit met de deelnemers.

 • Ouderpartnerschap met elke ouder - An Ryckmans & Hannelore Lambrighs (ouderkoepel KOOGO)

An Ryckmans en Hannelore Lambrighs van ouderkoepel KOOGO, belichten mogelijke valkuilen en drempels die de samenwerking tussen ouder en school in de weg kunnen staan. Je krijgt inzichten over het belang van ouderpartnerschap en thuisbetrokkenheid en de rol die de leerkracht hierin kan opnemen.

 • Hoe omgaan met verdoken kosten in basisonderwijs? - Roos Fekkers (STOS)

Sta jij stil bij de kosten die je vraagt aan ouders rond materialen, uitstapjes of andere activiteiten? In een gesprek bekijken samen welke kosten zoal gevraagd worden aan ouders en bedenken alternatieven waar mogelijk. Deze uitwisselingstafel wordt geleid door Roos Fekkers, projectmedewerker van STOS.

Goede praktijken
 • GO! Atheneum Comenius: Werken zonder handboeken (enkel met laptops) - Barbara De Groot (directeur)

Het is voor scholen een grote uitdaging om het prijskaartje van het schoolmateriaal betaalbaar te houden en tegelijkertijd mee te gaan met de digitale evolutie. Tijdens deze sessie maken de deelnemers kennis met de werking van het GO! Atheneum Comenius in Koekelberg. Directeur Barbara De Groot vertelt hierin meer over waarom ze op school bewust kiezen om enkel met laptops te werken in de plaats van handboeken en hoe ze dat in de praktijk brengen.

 • Onderwijsflankerend Heusden-Zolder: Samenwerken met mensen in armoede: hoe organiseer ik dit als school? – Els Slechten (verantwoordelijke afdeling welzijn en lokale economie)

In Heusden-Zolder groeit meer dan één kind op vijf op in kansarmoede. De gemeente maakt zo veel als mogelijk de brug tussen scholen en ouders in kansarmoede. Els Slechten (Flankerend onderwijsbeleid) en Wendy Boelaers (Vrijetijdsparticipatie), laten je ontdekken hoe hun diensten basis- en secundaire scholen inspireren en ondersteunen in de samenwerking met ouders in kansarmoede.

 • Verrijkende visie - Marijn Somers (STOS)

Een stevig kansarmoedebeleid is gegrond in een doordachte, gekende én gedragen visie. Hoe zorg je ervoor dat jullie visie zowel verrijkend als ver-reikend is? In deze workshop behandelt Marijn Somers, projectmedewerker bij STOS een aantal methodieken en concrete tips om in je eigen school een visietekst te schrijven, te promoten én levend te houden.

 • Cedes: ontbijtproject Tienen - Erik Van Hove

In een basisschool in Tienen krijgen kinderen die met een lege maag of lege boterhamdoos aankomen een gratis ontbijt. CEDES is de organisatie die erachter zit. Ze gaan met de deelnemers in gesprek over de problematiek van legeboterhamedozen en hun ervaringen hiermee.

 • Heilig Graf Turnhout: Hoe houd je het thema armoede warm bij het schoolteam? – Heidi Opdebeek & Ingrid Falloise

Een constante alertheid voor de complexiteit van armoede is noodzakelijk om een bewust kostenbeleid te voeren. Maar hoe houdt men die alertheid in stand? Deelnemers maken kennis met de werking van de Heilig Graf School in Turnhout. Pastorale medewerkers, Heidi Op De Beek en Ingrid Falloise, gaan met deelnemers in gesprek hierover.

14u40 – 15u40 : Uitwisseling en goede praktijken, deel 2

Uitwisseling
 • CAW Sint-Truiden: Hoe met ouders in gesprek gaan over schulden? – Charlotte Ingelbrecht (CAW)

Hoe kan het CAW mensen met financiële problemen helpen? Hoe werkt zo'n schuldbemiddeling eigenlijk? En welke informatie kan je als school meegeven aan ouders? Ga met Charlotte Ingelbrecht van het CAW Sint Truiden hierover in gesprek.

 • Hoe omgaan met armoede in de klas - werkgroep gelijke kansen op school, Genk

Leerkrachten zitten met vragen over hoe omgaan met kansarmoede. Daarom ontwikkelden LOP Genk en Vincentius Genk Zutendaal een inspiratiesite voor leerkrachten in Genk. Centraal staat de vraag van een leerkracht en daaraan gekoppeld aanknopingspunten (praktijkvoorbeelden, mogelijke partners, adviezen,…) In deze sessie wordt kort de werking voorgesteld: website, benadering vragen vanuit de werkgroep, website, concept ‘ankerfiguren’. Vervolgens gaan we aan de hand van vragen in gesprek met elkaar.

Extra: De werkgroep vraagt aan de deelnemers om vragen door te sturen tegen 3 mei (via www.extrakansenopschool.be -> stel je vraag - vermelding 07/05)

 • De schoolfactuur. Wat nu? - Roos Fekkers (STOS)

Hoe communiceer je over betalen en kosten met ouders? Weten ouders bij wie ze terecht kunnen als ze niet kunnen betalen? Hoe ziet een goede schoolrekening eruit? Wat is een goede spreiding van het schoolfactuur? Projectmedewerker Roos Fekkers leidt het uitwisselingsgesprek over betalen en de schoolrekening.

 • Boekencheck: een gezond boekenbeleid - Marijn Somers (STOS)

Scholen zijn er medeverantwoordelijk voor dat alle leerlingen het nodige materiaal hebben om de lessen te volgen. Wat kan dat medeverantwoordelijk zijn inhouden? Wat betekent dit voor je samenwerking met boekenleveranciers en ouders? Marijn Somers, projectmedewerker STOS inspireert je met theorie en praktijkvoorbeelden uit drie jaar STOS.

 • Het inschrijvingsmoment - Colette Victor & Rudi Friedrichsen (STOS)

Hoe organiseer je het inschrijfmoment zodat je een goed zicht krijgt op de leerlingen, hun noden en gezinssituatie? Colette Victor, coördinator STOS en Rudi Friedrichsen, ervaringsdeskundige, wisselen goede voorbeelden uit met de deelnemers.

Goede praktijken
 • GO! Atheneum Comenius: Werken zonder handboeken (enkel met laptops) - Barbara De Groot (directeur)

Het is voor scholen een grote uitdaging om het prijskaartje van het schoolmateriaal betaalbaar te houden en tegelijkertijd mee te gaan met de digitale evolutie. Tijdens deze sessie maken de deelnemers kennis met de werking van het GO! Atheneum Comenius in Koekelberg. Directeur Barbara De Groot vertelt hierin meer over waarom ze op school bewust kiezen om enkel met laptops te werken in de plaats van handboeken en hoe ze dat in de praktijk brengen.

 • BuSO Kids OV3: Werken met een zelfopgelegde maximumfactuur - Ellen Noukens (GOK-medewerker OV3)

De stap van dromen over een maximumfactuur tot er daadwerkelijk één installeren. Ellen Noukens, GOK-coördinator BuSO KIDS OV3 Hasselt, vertelt hoe haar school dit aanpakte. Creativiteit was daarbij een sleutelwoord. Naast de maximumfactuur werkten zij ook aan transparantie van kosten én het opvolgen van de onbetaalde rekeningen.

 • Welzijnsschakel De Watertoren: Trek de kaart van het kind! Hoe WZS De Watertoren de onderwijskansen van kinderen ondersteunt - Greet De Peuter (vrijwilliger WZS De Watertoren)

De Watertoren investeert in de participatie van kinderen uit kansarmoede aan het onderwijs. Van een lege brooddozenproject over laagdrempelig leerlingen voorzien van materiaal voor meerdaagses over sponsoring van schoolboeken tot… Greet De Peuter, ex-leerkracht en vrijwilliger Welzijnsschakel De Watertoren, Beerse vertelt over hun realisaties én de weg ernaar toe: successen, valkuilen en aandachtspunten.

 • Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls: Starten op 1 september met alle leermiddelen - Valerie Depeet (directeur)

Directeur Valerie Depeet van het hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls vertelt hoe haar school met een boekenleverancier samenwerkt en ervoor zorgt dat alle leerlingen op 1 september starten mét de benodigde boeken.

 • Sint-Michiel Leopoldsburg: Solidariteitsfonds – Silvia Jaeken

Drie jaar geleden startte het Sint-Michielsinstituut met een solidariteitsfonds: de sociale dienst. Een achttal personeelsleden engageerde zich om fondsen te werven, huisbezoeken af te leggen, computers uit te lenen en in onderling overleg tegemoetkomingen op schoolrekeningen toe te kennen. Silvia Jaeken vertelt over hun zoektocht met aandacht voor aanraders en hindernissen.

15u40 – 16u20 : Afsluitende receptie

Inschrijven

Inschrijven is verplicht! Scholen die een STOS-traject volgen (dit of vorig schooljaar) kunnen inschrijven vanaf 19 februari, andere scholen kunnen inschrijven vanaf 6 maart. Wees er snel bij want sommige sessies zullen misschien snel volzet zijn!

Inschrijven kan je via deze link of via onderstaande knop.