Openvenstermoment Gent: Dinsdag 28 april 2020

– Evenement geannuleerd –

Programma

09u00 – 09u30 : Onthaal met koffie

09u30 – 09u40 : Welkomstwoord door Colette Victor, projectverantwoordelijke STOS

09u40 – 10u20 : Keynote: Onderwijs(kansen) en structurele armoedebestrijding – Heidi Degerickx (Vrouwenraad/project MIRIAM)

10u20 – 12u30 : Workshops

 • Een goede samenwerking tussen ouders en school – Jan De Mets (UGent)
 • Herkennen en detecteren van armoede – Nicole Formeysn (Samenlevingsopbouw)
 • Procedure opvolgen van schoolfacturen – Julchen Buys (SOS Schulden op School vzw)
 • Heldere schriftelijke communicatie – Eva Germeys (communicatie specialiste) & Marianne Van den Bremt (STOS)
 • Alle ouders vertegenwoordigd? – Guido Decombel & ervaringsdeskundige (Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen)
 • Hoe bevorderen we gelijke kansen in ons onderwijs? – Goedroen Juchtmans (HIVA, KULeuven)
 • Een bewust kostenbeleid op school – Marie Reusens (STOS)
 • Hoe met ouders in gesprek gaan over schulden? – Veerle Van Mossenvelde (CAW)

12u30 – 13u30 : Lunchpauze met infomarkt

13u30 – 14u30 : Uitwisseling en goede praktijken, deel 1

Uitwisseling:

 • Ouderbetrokkenheid in het BuSO – Peter Bracaval (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
 • De slaagkansen van jongeren uit kansengroepen versterken – Nadia El Marnissi (PEP!)
 • Solidariteitsfonds – Marijn Somers (STOS)
 • Het onthaal- en inschrijvingsmoment – College Ten Doorn en Wijkcentrum De Kring, Eeklo
 • Alle leerlingen mee op (dag)uitstap of meerdaagse reis – Nele Buyl (Vierde Wereldgroep Mensen voor mensen, Aalst)
 • De schoolfactuur. Wat nu? – Roos Fekkers & Rudi Friedrichsen (STOS)

Goede praktijken:

 • Basisischool Het Klimrek Gent – Anne Vereecken (directeur Het Klimrek Reinaertstraat als Van Beverenplein)
 • Met laptops aan de slag en toch nog kostenbewust – Tommy Es (‘t Saam Diksmuide)
 • Rhizo Kortrijk, Lifestyle- en Sportschool: Starten op 1 september met alle leermiddelen – Els Lisabeth (budgetverantwoordelijke Rhizo) & Colette Victor (STOS)
 • GO! Denderleeuw: Een krachtig schoolbeleid – Tina der Van Stock (directeur) & Marie Reusen (STOS)
 • VTI Aalst, afdeling OKAN: Communicatie met anderstalige ouders – Mieke Wullaert (coördinator OKAN)
 • Hoe bruggen bouwen met ouders: Brugfigurenwerking Gent

14u40 – 15u40 : Uitwisseling en goede praktijken, deel 2

Uitwisseling:

 • Solidariteitsfonds – Marijn Somers (STOS)
 • Het onthaal- en inschrijvingsmoment – College Ten Doorn en Wijkcentrum De Kring, Eeklo
 • Alle leerlingen mee op (dag)uitstap of meerdaagse reis – Nele Buyl (Vierde Wereldgroep Mensen voor mensen, Aalst)
 • De schoolfactuur. Wat nu? – Roos Fekkers & Rudi Friedrichsen (STOS)
 • Kostenbewust in het basisonderwijs – Liesbeth Moers & Jo Dreezen (Onderwijscentrum Gent)
 • Met laptops aan de slag en toch nog kostenbewust – Tommy Es (‘t Saam Diksmuide)

Goede praktijken:

 • Bewust kostenbeleid in het BuSO: VTS3 Sint-Niklaas – Krista Van Peteghem (Directeur)
 • De slaagkansen van jongeren uit kansengroepen versterken – Nadia El Marnissi (PEP!)
 • GO! Denderleeuw: Een krachtig schoolbeleid – Tina der Van Stock (directeur) & Marie Reusen (STOS)
 • Rhizo Kortrijk, Lifestyle- en Sportschool: Starten op 1 september met alle leermiddelen – Els Lisabeth (budgetverantwoordelijke Rhizo) & Colette Victor (STOS)
 • VTI Aalst, afdeling OKAN: Communicatie met anderstalige ouders – Mieke Wullaert (coördinator OKAN)
 • Hoe bruggen bouwen met ouders: Brugfigurenwerking Gent

15u40 – 16u20 : Afsluitende receptie

Praktisch

Wat? Studiedag en uitwisselmoment voor alle scholen die zich nu reeds of in de toekomst willen engageren om een consistent armoede – en kostenbeleid op school uit te werken.

Voor wie? We richten ons in de eerste plaats naar directies, GOK-coördinatoren, leerlingenbegeleiders, boekhouders, leerkrachten … uit het basis- en secundair onderwijs en hun partners uit het sociale werkveld.

Waar? In de Zebrastraat in Gent (meer info vind je alvast op www.zebrastraat.be)

Prijs

Gratis voor scholen & partners betrokken in een STOS-traject (dit en vorig schooljaar).

Voor andere scholen en organisaties vragen we € 30.

Tijdens de middag worden er vegetarische broodjes voorzien.

Na inschrijving volgt er een bevestiging van inschrijving met een uitnodiging tot betalen.

Uitgebreid programma

09u00 – 09u30 : Onthaal met koffie

09u30 – 09u40 : Welkomstwoord door Colette Victor, projectverantwoordelijke STOS

09u40 – 10u20 : Keynote: Onderwijs(kansen) en structurele armoedebestrijding: een onhaalbare kaart of klaveren troef? Hoe een pedagogie van het (on)mogelijke omarmen? – Heidi Degerickx (Vrouwenraad/project MIRIAM)

Heidi Degerickx heeft 12 jaar praktijkervaring als schoolopbouwwerker en beleidsmedewerker bij de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen. Sinds 2014 werkte ze als onderzoeker aan de UGent en maakte ze een doctoraat over (beleids)participatie van mensen in armoede in de strijd tegen armoede. Vandaag is ze stafmedewerker armoedebeleid bij de Nederlandstalige Vrouwenraad. Ze reflecteert op de belangrijke rol van onderwijs in de strijd tegen armoede.

10u20 – 12u30 : Workshops

Overzicht workshops en info
 • Een goede samenwerking tussen ouders en school - Jan De Mets (UGent)

Scholen worden uitgedaagd door nieuwe trends in de samenleving: nieuwe migratiestromen, andere samenlevingsvormen, … Een grotere diversiteit van leerling- én ouderpubliek, waarbij klassieke recepten het niet meer doen. Jan De Mets van UGent voert mee gesprek over de school als initiatiefnemer om de samenwerking tussen ouders en school vlot te laten verlopen.

Extra: Deelnemers dienen 2 weken op voorhand één vraag hierrond door te mailen naar colette.victor@welzijnszorg.be: waar zit je mee, waarover concreet wil je graag input en uitwisseling?

 • Herkennen en detecteren van armoede - Nicole Formeysn (Samenlevingsopbouw)

Armoede is niet altijd zichtbaar, dat maakt het soms moeilijk om bepaalde situaties goed in te schatten. Voor welke signalen moeten we alert zijn? Hoe pakken we dit aan? Wat doen we als we signalen opvangen? Hoe passen we ons beleid aan? Nicole Formesyn, beleidsmedewerker onderwijs bij Samenlevingsopbouw, geeft jou een kader en handvaten om als school armoedevaardiger te worden.

 • Procedure opvolgen van schoolfacturen - Julchen Buys (SOS Schulden op School vzw)

Hoe zorg je er als school voor dat de opvolging van schoolrekeningen vlot verloopt? Wat kan je leren van onbetaalde facturen? Wat zijn voor- en nadelen van zelf de betalingen opvolgen versus ze uit handen geven? Wat met ouders die niet kunnen betalen versus ouders die niet willen betalen? Julchen Buys van SOS Schulden op School vzw deelt de ervaringen van de vzw met jou.

 • Heldere schriftelijke communicatie - Eva Germeys (communicatie specialiste) & Marianne Van den Bremt (STOS)

Als school communiceer je voortdurend met ouders. Maar hoe breng je je boodschap duidelijk over? Wat zijn de do's en don’ts van klare taal? Communicatiespecialist Eva Germeys en ervaringsdeskundige Marianne Van den Bremt maken je wegwijs en nemen je tekst onder de loep. Hiervoor stuur je 2 weken voor de workshop een voorbeeldbrief van je school.

Extra: Schrijf je je in? Dan krijg je hiervoor nog een aparte mail met meer info.

 • Alle ouders vertegenwoordigd? - Guido Decombel & ervaringsdeskundige (Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen)

Hoe zorg je voor een sociale mix in de ouderraad? Hoe betrek je ouders in kansarmoede? Hoe zorg je dat alle ouders een stem krijgen op school? Hoe zorg je dat elke ouder het gevoel heeft dat hij/zij meetelt? Guido Decombel en een ervaringsdeskundige uit de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vertellen jullie er graag meer over.

 • Hoe bevorderen we gelijke kansen in ons onderwijs? - Goedroen Juchtmans (HIVA, KULeuven)

Gelijke onderwijskansen – een nobel idee, maar hoe gaan scholen in de praktijk hiermee aan de slag? In deze workshop zal Goedroen Juchtmans, senior onderzoeker Onderwijs en Levenslang Leren aan het HIVA, KULeuven, aan de hand van voorbeelden uit onderzoek en enkele cases, dit thema uitdiepen en hierover met de deelnemers in gesprek gaan.

 • Een bewust kostenbeleid op school - Marie Reusens (STOS)

In deze workshop gaan we dieper in op de verschillende aspecten van een bewust kostenbeleid op school. We bekijken onder andere hoe je de schoolkosten betaalbaar kan houden en laten ruimte voor uitwisseling.

 • Hoe met ouders in gesprek gaan over schulden? - Veerle Van Mossenvelde (CAW)

Ouders contacteren over een openstaande rekening is niet altijd evident. Je weet niet altijd wat de oorzaak is, bovendien blijkt soms dat ouders niet alleen op school schulden hebben. In deze workshop nemen we het thema schulden onder de loep en staan we stil bij de communicatie met ouders in schulden.

12u30 – 13u30 : Lunchpauze met infomarkt

Infomarkt deelnemers : Stichting Pelicano, CAW / BIZ, Financiële educatie (Fin), POM, SOS Schulden op school vzw, Netwerk tegen armoede, Brugfiguren Gent, Samenlevingsopbouw, Vzw Doko, Kras en PEP Antwerpen.

13u30 – 14u30 : Uitwisseling en goede praktijken, deel 1

Uitwisseling
 • Ouderbetrokkenheid in het BuSO - Peter Bracaval (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Ouderbetrokkenheid is goed voor het vertrouwen en de prestaties van leerlingen. Het is een partnerschap waar zowel ouders als school in moeten investeren. Ouderbetrokkenheid in het BuSO brengt andere invalshoeken en uitdaging met zich mee. Peter Bracaval, pedagogische begeleider van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, wisselt met de deelnemers hierrond uit.

 • De slaagkansen van jongeren uit kansengroepen versterken - Nadia El Marnissi (PEP!)

PEP! fungeert als spreekbuis en belangenbehartiger van jongeren uit kansengroepen, vooral jongeren met een migratieachtergrond, en hun kansen in het onderwijs. Vanuit voorbeelden van rolmodellen en literatuurstudies gaan ze graag met jullie in dialoog over welke methodes effectief zijn om de slaagkansen van de jongeren uit kansengroepen te vergroten.

 • Solidariteitsfonds - Marijn Somers (STOS)

Veel scholen hebben een solidariteitsfonds maar worstelen met de concrete uitwerking: Aan wie en waaraan besteed je geld? Wie beheert het fonds? Mag iedereen weten dat er een fonds is? Hoe zorg je dat het geld naar de juiste leerlingen gaat? Deze uitwisselingstafel wordt geleid door Marijn Somers, projectmedewerker bij STOS.

 • Het onthaal- en inschrijvingsmoment - College Ten Doorn en Wijkcentrum De Kring, Eeklo

College Ten Doorn en Wijkcentrum De Kring uit Eeklo werkten samen om het inschrijvingsbeleid van de school laagdrempeliger te maken. Samen stonden ze stil bij hoe je tijdens het inschrijvingsbeleid oog kan hebben voor mensen in armoede. Kirsten Goethals, brugfiguur van Wijkcentrum De Kring en Dorothée Degrave Van College Ten Doorn wisselen graag met jullie ervaringen uit.

 • Alle leerlingen mee op (dag)uitstap of meerdaagse reis - Nele Buyl (Vierde Wereldgroep Mensen voor mensen, Aalst)

Een basisprincipe van een sterk gelijkekansenbeleid is dat álle leerlingen kunnen participeren aan alle activiteiten die de school aanbiedt – ook de (dag)uitstappen en meerdaagse reizen. Maar hoe dit realiseren? Nele Buyl, onderwijswerker bij de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst, wisselt met de deelnemers hierrond uit.

 • De schoolfactuur. Wat nu? - Roos Fekkers & Rudi Friedrichsen (STOS)

Hoe communiceer je over betalen en kosten met ouders? Weten ouders bij wie ze terecht kunnen als ze niet kunnen betalen? Hoe ziet een goede schoolrekening eruit? Wat is een goede spreiding van het schoolfactuur? Projectmedewerkers Roos Fekkers en Rudi Friedrichsen leiden het uitwisselingsgesprek over betalen en de schoolrekening.

Goede praktijken
 • Basisischool Het Klimrek Gent - Anne Vereecken (directeur Het Klimrek Reinaertstraat als Van Beverenplein)

Tijdens deze goede praktijk sessie maken deelnemers kennis met de werking van Basisschool Het Klimrek in Gent. Directeur Anne Vereecken, gaat is gesprek over hoe ze kostenbeleid voeren binnen hun school.

 • Met laptops aan de slag en toch nog kostenbewust - Tommy Es ('t Saam Diksmuide)

Steeds meer scholen kiezen ervoor om elke leerling een laptop of IPad te laten aanschaffen om tijdens de lessen te gebruiken. Maar valt deze keuze wel te vereenzelvigen met een sterk doorgedreven kostenbeleid? Tommy Es vertelt hoe ’t Saam in Diksmuide het aanpakt.

 • Rhizo Kortrijk, Lifestyle- en Sportschool: Starten op 1 september met alle leermiddelen - Els Lisabeth (budgetverantwoordelijke Rhizo) & Colette Victor (STOS)

Dat álle leerlingen op 1 september het schooljaar starten met het nodige schoolmateriaal zou in elke school evident moeten zijn. Toch blijft dit voor veel scholen een enorme uitdaging. Els Lisabeth, budgetverantwoordelijke Rhizo en Colette Victor, coördinator STOS, gaan in gesprek over wat nodig is voor een gezond boekenbeleid.

 • GO! Denderleeuw: Een krachtig schoolbeleid - Tina der Van Stock (directeur) & Marie Reusen (STOS)

Het Atheneum in Denderleeuw voert sinds enkele jaren een krachtig kostenbeleid. Directeur Tina Van der Stock deelt haar ervaringen en gaat graag in op jullie vragen.

 • VTI Aalst, afdeling OKAN: Communicatie met anderstalige ouders - Mieke Wullaert (coördinator OKAN)

Tijdens deze goede praktijk sessie maken deelnemers kennis met de werking van de OKAN afdeling van het VTI in Aalst. OKAN coördinator Mieke Wullaert, gaat in gesprek over hoe een school kan inzetten op sterke communicatie met hun anderstalige ouders.

 • Hoe bruggen bouwen met ouders: Brugfigurenwerking Gent

Hoe werk je samen met ouders aan een goede schoolloopbaan van de leerlingen? Welke drempels ervaren ouders in contact met de school? In deze workshop met de brugfiguren uit het secundair onderwijs van Onderwijscentrum Gent proberen we ons te verplaatsen in de ouder.

14u40 – 15u40 : Uitwisseling en goede praktijken, deel 2

Uitwisseling
 • Solidariteitsfonds - Marijn Somers (STOS)

Veel scholen hebben een solidariteitsfonds maar worstelen met de concrete uitwerking: Aan wie en waaraan besteed je geld? Wie beheert het fonds? Mag iedereen weten dat er een fonds is? Hoe zorg je dat het geld naar de juiste leerlingen gaat? Deze uitwisselingstafel wordt geleid door Marijn Somers, projectmedewerker bij STOS.

 • Het onthaal- en inschrijvingsmoment - College Ten Doorn en Wijkcentrum De Kring, Eeklo

College Ten Doorn en Wijkcentrum De Kring uit Eeklo werkten samen om het inschrijvingsbeleid van de school laagdrempeliger te maken. Samen stonden ze stil bij hoe je tijdens het inschrijvingsbeleid oog kan hebben voor mensen in armoede. Kirsten Goethals, brugfiguur van Wijkcentrum De Kring en Dorothée Degrave Van College Ten Doorn wisselen graag met jullie ervaringen uit.

 • Alle leerlingen mee op (dag)uitstap of meerdaagse reis - Nele Buyl (Vierde Wereldgroep Mensen voor mensen, Aalst)

Een basisprincipe van een sterk gelijkekansenbeleid is dat álle leerlingen kunnen participeren aan alle activiteiten die de school aanbiedt – ook de (dag)uitstappen en meerdaagse reizen. Maar hoe dit realiseren? Nele Buyl, onderwijswerker bij de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst, wisselt met de deelnemers hierrond uit.

 • De schoolfactuur. Wat nu? - Roos Fekkers & Rudi Friedrichsen (STOS)

Hoe communiceer je over betalen en kosten met ouders? Weten ouders bij wie ze terecht kunnen als ze niet kunnen betalen? Hoe ziet een goede schoolrekening eruit? Wat is een goede spreiding van het schoolfactuur? Projectmedewerkers Roos Fekkers en Rudi Friedrichsen leiden het uitwisselingsgesprek over betalen en de schoolrekening.

 • Kostenbewust in het basisonderwijs - Liesbeth Moers & Jo Dreezen (Onderwijscentrum Gent)

Voor kansarme gezinnen is een schoolfactuur betalen niet vanzelfsprekend. Hoewel het basisonderwijs kosteloos is, is dit niet gratis. Liesbeth Moers en Jo Dreezen van het Onderwijscentrum Gent gaan met deelnemers in gesprek over wat nodig is voor een bewust kostenbeleid in het basisonderwijs.

 • Met laptops aan de slag en toch nog kostenbewust - Tommy Es ('t Saam Diksmuide)

Steeds meer scholen kiezen ervoor om elke leerling een laptop of IPad te laten aanschaffen om tijdens de lessen te gebruiken. Maar valt deze keuze wel te vereenzelvigen met een sterk doorgedreven kostenbeleid? Tommy Es vertelt hoe ’t Saam in Diksmuide het aanpakt.

Goede praktijken
 • Bewust kostenbeleid in het BuSO: VTS3 Sint-Niklaas - Krista Van Peteghem (Directeur)

Elke school heeft uitdagingen specifiek aan haar doelpubliek. Zo is het ook het geval in het BuSO onderwijs. Directeur Krista Van Peteghem van het VTS3 in Sint-Niklaas vertelt over hoe ze een kostenbewust beleid voeren.

 • De slaagkansen van jongeren uit kansengroepen versterken - Nadia El Marnissi (PEP!)

PEP! fungeert als spreekbuis en belangenbehartiger van jongeren uit kansengroepen, vooral jongeren met een migratieachtergrond, en hun kansen in het onderwijs. Vanuit voorbeelden van rolmodellen en literatuurstudies gaan ze graag met jullie in dialoog over welke methodes effectief zijn om de slaagkansen van de jongeren uit kansengroepen te vergroten.

 • GO! Denderleeuw: Een krachtig schoolbeleid - Tina der Van Stock (directeur) & Marie Reusen (STOS)

Het Atheneum in Denderleeuw voert sinds enkele jaren een krachtig kostenbeleid. Directeur Tina Van der Stock deelt haar ervaringen en gaat graag in op jullie vragen.

 • Rhizo Kortrijk, Lifestyle- en Sportschool: Starten op 1 september met alle leermiddelen - Els Lisabeth (budgetverantwoordelijke Rhizo) & Colette Victor (STOS)

Dat álle leerlingen op 1 september het schooljaar starten met het nodige schoolmateriaal zou in elke school evident moeten zijn. Toch blijft dit voor veel scholen een enorme uitdaging. Els Lisabeth, budgetverantwoordelijke Rhizo en Colette Victor, coördinator STOS, gaan in gesprek over wat nodig is voor een gezond boekenbeleid.

 • VTI Aalst, afdeling OKAN: Communicatie met anderstalige ouders - Mieke Wullaert (coördinator OKAN)

Tijdens deze goede praktijk sessie maken deelnemers kennis met de werking van de OKAN afdeling van het VTI in Aalst. OKAN coördinator Mieke Wullaert, gaat in gesprek over hoe een school kan inzetten op sterke communicatie met hun anderstalige ouders.

 • Hoe bruggen bouwen met ouders: Brugfigurenwerking Gent

Hoe werk je samen met ouders aan een goede schoolloopbaan van de leerlingen? Welke drempels ervaren ouders in contact met de school? In deze workshop met de brugfiguren uit het secundair onderwijs van Onderwijscentrum Gent proberen we ons te verplaatsen in de ouder.

15u40 – 16u20 : Afsluitende receptie

Inschrijven

Inschrijven is verplicht! Scholen die een STOS-traject volgen (dit of vorig schooljaar) kunnen inschrijven vanaf 19 februari, andere scholen kunnen inschrijven vanaf 6 maart. Wees er snel bij want sommige sessies zullen misschien snel volzet zijn!

Inschrijven kan je via deze link of via onderstaande knop.