Aanmelden school

Heeft jouw school interesse in een maatgericht begeleidingstraject voor het schooljaar 20-21? Vul dan onderstaand formulier in.

Informatie over uw school

De naam van uw school:

Adres:

Stad/gemeente:

Onderwijsverstrekker/koepel:

Hoeveel leerlingen zijn er bij u op school:

Hoeveel indicatorleerlingen zijn er bij u op school volgens de 3 indicatoren:

1. Thuistaal van de leerling:

2. Ontvangen van een schooltoelage:

3. Hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder:

Hoeveel leerkrachten zijn er bij u op school:

Welke onderwijsvormen heeft uw school:

En welke studierichtingen:

Hoeveel vestigingsplaatsen telt uw school:

Wie is de initiatiefnemer om mee te doen aan dit project (directie, zorgcoördinator, scholengroep, lokaal bestuur...):

Heeft uw school een uitgeschreven visie rond armoede?
NeeJa

Kunt u kort (+- 5 regels) aangeven waarom uw school wil meedoen aan dit project:

Wat was het bedrag openstaande schoolfacturen op 31 augustus vorig schooljaar van het afgelopen schooljaar?

Wat was het percentage openstaande schoolfacturen op 31 augustus vorig schooljaar?

Werken jullie samen met een invorderingsbedrijf (advocaat, gerechtsdeurwaarder, incassobureau...)?

NeeJa

Welke?

Hoe ziet deze samenwerking er uit?

Werken jullie samen met een boekenleverancier?
NeeJa

Welke?

Uw contactgegevens

Naam:

Functie:

Telefoon/GSM:

E-mail

Als er meerdere vestigingsplaatsen zijn, gelieve de contactgegevens van de verantwoordelijken van de andere vestigingsplaatsen hier te vermelden:

Ik ga akkoord met de privacyverklaring.