Andere organisaties dan basis- en secundair onderwijs

Vorming op maat

Wij geven vorming over omgaan met armoede en werken aan een kostenbewuste houding in het onderwijs. We doen dit in overleg en op maat. Centraal daarbij staan de vragen en leernoden van de deelnemers. Zo gaven we al vorming aan leerkrachten in spé, lokale onderwijs flankerende organisaties of begeleidden we inhoudelijk een plaatselijke LOP-groep.

Studiedagen

We organiseren open-venstermomenten: ontmoetingsmomenten tussen scholen, schoolbetrokken organisaties en experts. Ook andere geïnteresseerden kunnen deelnemen. Scholen die een STOS-traject volgen, nemen gratis deel.

  • Centraal bij deze open-venstermomenten staat uitwisseling van ervaringen, het delen van tips en trucs en kennismaking met regionale organisaties. We zorgen ervoor dat er steeds een aanbod is uit de verschillende domeinen die te maken hebben met een bewust armoede en –kostenbeleid: visie, kostenbeleid, communicatie, participatie, schoolrekening en solidariteitsfonds.
  • De data van deze momenten delen we mee in onze nieuwsbrief. Of je vindt ze op deze pagina een drietal maanden voor er één plaats vindt.

Opleiding voor ervaringsdeskundigen: thema onderwijs

Op maandag 9 december 2019 organiseren we een trainingsdag voor opgeleide en niet-opgeleide ervaringsdeskundigen in kansarmoede en sociale uitsluiting. Het thema is schoolwerking. De bedoeling is om een groep van ervaringsdeskundigen te vormen waarop de deelnemers van de train-the-trainer beroep op kunnen doen tijdens hun trajectbegeleidingen van scholen.

Aanmelden trainingsdag

Wil je je aanmelden voor de trainingsdag voor ervaringsdeskundigen? Dat kan via dit inschrijvingsformulier of door te klikken op onderstaande knop.

Meer informatie vind je hier.